Liên kết website

Ngành Tư pháp: Thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo công việc trong bối cảnh dịch Covid

20/02/2021

Khuyến khích sử dụng hệ thống trực tuyến, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, đặc biệt là những việc liên quan đến người dân là những giải pháp được Bộ, ngành Tư pháp ưu tiên trong bối cảnh dịch Covid đang diễn biến phức tạp.

Trước tình hình dịch Covid, ngay từ đầu năm, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã có thư ngỏ đề nghị các tổ chức, cá nhân ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký. Theo đó, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đề nghị các tổ chức, cá nhân ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký, tăng cường, tích cực sử dụng Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản thay cho việc sử dụng phương thức đăng ký trực tiếp như hiện nay. Việc đăng ký biện pháp bảo đảm trên hệ thống đăng ký trực tuyến được thực hiện thông qua địa chỉ website chính thức sau: https://dktructuyen.moj.gov.vn

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm  của Bộ Tư pháp là giải pháp quan trọng, cấp bách và cần thiết để hạn chế tối đa việc tiếp xúc nơi đông người, việc đi lại, di chuyển, từ đó, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng, kiềm chế có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh.

Để thực hiện đăng ký trực tuyến, các tổ chức, cá nhân chỉ cần đề nghị cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thông qua việc kê khai thông tin theo mẫu Văn bản yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm, kèm theo Giấy tờ xác định tư cách pháp lý và gửi về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Để thực hiện thống nhất việc cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp (LLTP) qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến, Trung tâm LLTP Quốc gia cũng đã có hướng dẫn gửi các Sở Tư pháp. Theo đó, Trung tâm đề nghị các Sở Tư pháp lưu ý, cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản, đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ điện tử theo Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Để bảo đảm bí mật đời tư cá nhân và yêu cầu về tính xác thực thông tin của người yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo quy định của pháp luật về LLTP, các giấy tờ, tài liệu điện tử đăng tải kèm theo Tờ khai điện tử được chứng thực bản sao điện tử từ bản chính hoặc được dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Phiếu LLTP cấp cho cá nhân dưới hình thức văn bản giấy theo quy định của pháp luật về LLTP  và được trả qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Phiếu LLTP.

Trên cơ sở văn bản nói trên của Trung tâm LLTP Quốc gia, nhiều Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn. Tại Sở Tư pháp Gia Lai, để thuận tiện cho người dân khi có nhu cầu đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Sở Tư pháp hướng dẫn phương thức đăng cấp Phiếu LLTP trực tuyến.  Hồ sơ hợp lệ sẽ được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai cấp Giấy hẹn cho nhân viên bưu chính đã nộp hồ sơ. Ngày tiếp nhận và hẹn trả kết quả được ghi trên Giấy hẹn và Trang đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến; thời gian bổ sung hồ sơ và thời gian trung chuyển hồ sơ giữa công dân và dịch vụ bưu chính công ích không được tính vào thời gian tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp.

Còn Sở Tư pháp Bình Thuận cũng ra văn bản hướng dẫn cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính và đăng ký trực tuyến. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân thực hiện chuyển khoản phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận cũng cung cấp thông tin về tên tài khoản và số tài khoản trên phần mềm đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến. 

Tại tỉnh Hải Dương, nơi tâm dịch đang diễn biến phức tạp, mặc dù Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã dừng hoạt động theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng với những hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết và đến thời hạn trả kết quả cho người dân thì chỉ được sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển kết quả đến cho người dân. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương hoặc dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ thủ tục hành chính nhằm hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp. 

Trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh, Sở Tư pháp Hải Dương cũng đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện xử lý vi phạm hành chính về phòng chống dịch bệnh Covid-19; rút ngắn thời gian kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ Tư vấn pháp lý về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Sở luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của lãnh đạo Sở tại mọi thời điểm. Sở cũng ban hành văn bản hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch (PCD) Covid-19, trong đó hướng dẫn 14 hành vi vi phạm các quy định về PCD Covid-19 sẽ bị phạt tiền hoặc có thể bị xử lý hình sự.
Nguồn: baophapluat.vn
Các tin đã đưa ngày: