Liên kết website

Tăng cường công tác phối hợp để thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về phổ biến pháp luật

21/05/2021

Sáng 20/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về tình hình thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến pháp luật.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho biết, trong năm 2021, Vụ đã chủ trì tham mưu thực hiện Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2017 – 2021, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kết luận số 80-KL/TW, 06 Đề án của Thủ tướng Chính phủ, 01 nhiệm vụ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, 07 chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Về việc thực hiện và tổng kết Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021, tính đến thời điểm hiện nay, các Đề án, Kế hoạch triển khai Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg đều đã được ban hành và thực hiện. Về cơ bản, các nhiệm vụ trong các Đề án của Chương trình đang được tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ, đa dạng hoá các nội dung và hình thức PBGDPL.

Về thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 – 2021, Vụ đã phối hợp với Cục CNTT, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị có liên quan đăng tải, cập nhật tin, bài thông tin hoạt động PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng Kênh truyền hình pháp luật trực tuyến, duy trì chuyên trang điện tử Truyền hình pháp luật để cung cấp các sản phẩm truyền thông pháp luật…

Đối với việc thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, đến nay đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 06 bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã xây dựng, ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn riêng và tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chủ yếu của Đề án Tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 là tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng. 

Ngoài ra, trong bối cảnh từ đầu năm 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Vụ đã tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt nhiệm vụ trong các Đề án theo hướng tăng cường ứng dụng CNTT, hạn chế các hoạt động trực tiếp tại địa phương.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Vụ PBGDPL phối hợp chặt chẽ với Cục CNTT và các đơn vị liên quan khẩn trương: hoàn thành việc xây dựng Cổng Thông tin điện tử PBGDPL và tổ chức lễ ra mắt, công bố chính thức vào đầu tháng 11 để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực pháp luật người dân và doanh nghiệp quan tâm để hình thành hệ sinh thái, phát triển tài nguyên dữ liệu thông tin pháp luật trước mắt phục vụ việc xây dựng ứng dụng (Apps) về PBGDPK trên thiết bị điện thoại thông minh.

Song song với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm yếu tố kỹ thuật để phục vụ mục tiêu số hoá các tài liệu PBGDPL trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL; triển khai các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch thực hiện các văn bản, Đề án đã đề ra; đảm bảo yêu cầu về tiến độ thực hiện và hiệu quả nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ, đôn đốc theo dõi, phân bổ nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương…
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam điện tử 
Các tin đã đưa ngày: