Liên kết website

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

19/07/2021

Chiều 16-7, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt công tác PBGDPL, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đầu năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng đã tổ chức biên soạn tài liệu PBGDPL trọng tâm năm 2021 với 24.500 cuốn, tài liệu nghiệp vụ và kỹ năng PBGDPL trong quân đội 27.000 cuốn, bản tin pháp luật số 96, 97, 98 với số lượng 7.000 bản/số; phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. Bộ Quốc phòng đã tổ chức tập huấn trực tuyến báo cáo viên pháp luật cho 2.500 đồng chí/131 điểm cầu về các chuyên đề PBGDPL trọng tâm năm 2021.

Các cơ quan pháp luật trong quân đội như: Tòa án Quân sự Trung ương, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo ngành thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác PBGDPL, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của mỗi ngành.

Cục Nhà trường đã hướng dẫn các học viện, nhà trường tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường”. Các tổ chức quần chúng tổ chức nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong PBGDPL. Các cơ quan, đơn vị, nhất là đơn vị cơ sở đã duy trì, tổ chức thực hiện nghiêm “Ngày pháp luật” hằng tháng có hiệu quả, gắn với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của bộ đội.
Hội nghị cũng đánh giá, các cơ quan báo chí trong quân đội thời gian qua đã tăng dung lượng, thời gian tổ chức PBGDPL, duy trì thường xuyên và hiệu quả các chuyên mục về lĩnh vực này như: Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình quân đội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Trong đó, Báo Quân đội nhân dân duy trì thường xuyên chuyên mục: Hỏi đáp pháp luật, Câu chuyện kỷ luật, Chuyện cảnh giác; chuyên trang Ý kiến chiến sĩ với hàng trăm tin, bài viết. Báo Quân đội nhân dân Điện tử duy trì các chuyên trang pháp luật như: An ninh trật tự, Luật sư của bạn, Đường dây nóng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao và biểu dương cơ quan thường trực hội đồng, các cơ quan thành viên của hội đồng đã chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL.

Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu: Phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực hội đồng các cấp; tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung phương pháp PBGDPL, phát huy các mô hình tuyên truyền đã đạt được hiệu quả cao, kết hợp với các hình thức mới phù hợp với tình hình đơn vị; gắn liền công tác PBGDPL với thực hiện các cuộc vận động và Phong trào Thi đua Quyết thắng; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, khen thưởng các điển hình trong công tác PBGDPL; tăng cường kiểm tra, khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, kịp thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục đưa hoạt động này đi vào thực chất, hiệu quả hơn; tăng kinh phí bổ sung vật chất cho công tác tuyên truyền PBGDPL… Từ đó, nhằm triển khai thực hiện các hoạt động PBGDPL đạt hiệu quả cao.
Nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân
Các tin đã đưa ngày: