Liên kết website

Công bố danh sách các ga được phép đón-tiễn hành khách trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội – Hải Phòng

11/10/2021

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 kể từ ngày 21/10/2021.

Theo đó, việc vận tải hành khách bằng đường sắt được thực hiện như sau:
1. Trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh
- Chạy tối đa không quá 04 đôi tàu/ngày, đêm;
- Trên khu đoạn Hà Nội - Vinh: chạy 01 đôi tàu/ngày, đêm;
- Trên khu đoạn Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh: chạy 01 đôi tàu/ngày, đêm.
Danh sách các ga có tác nghiệp đón/trả khách trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:
2. Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng chỉ cho phép chạy tối đa 03 đôi tàu/ngày, đêm.
Các ga đón, trả hành khách trên tuyến bao gồm: Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Hải Phòng.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: