Liên kết website

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp ở cơ sở giáo dục

15/10/2021

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các tỉnh thực hiện ngay một số nội dung, đơn cử như:

Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn để quyết định tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định, trong đó:

- Địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao):

+ Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình.

+ Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp;

+ Cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12, bảo đảm giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

- Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình):

+ Tổ chức dạy học trực tiếp;

+ Củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp;...
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: