Liên kết website

Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5/2022

06/05/2022

Hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 23/9/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Bộ Tư pháp, chiều ngày 05/5/2022, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân”.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề nhiều ý nghĩa này, có đồng chí Lê Vệ Quốc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ PBGDPL cùng toàn thể các công chức, đảng viên của Chi bộ Vụ PBGDPL.
Tại buổi sinh hoạt, tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và nhiều câu chuyện xúc động về lối sống giản dị của Người đã được đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Giảng viên Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chia sẻ với toàn thể đảng viên, công chức của Vụ PBGDPL. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Nước ta là nước dân chủ: Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Đây là quan điểm thể hiện rõ tư tưởng của Người về Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Vệ Quốc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ PBGDPL đề nghị toàn thể công chức, đảng viên Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh việc vận dụng tư tưởng của Người về Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng trọng dân, luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm để phục vụ./.
Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: