Liên kết website

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

06/09/2022

Ngày 06/9/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (Cuộc thi) đã họp để chuẩn bị tổ chức Cuộc thi dưới sự chủ trì của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Lê Vệ Quốc.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên cho biết, Vụ đã tham mưu trình lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc; xây dựng dự thảo Thể lệ Cuộc thi, lấy ý kiến đóng góp của thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và hoàn thiện dự thảo Thể lệ. Các công việc liên quan đến chuẩn bị nội dung bộ câu hỏi – đáp án Cuộc thi; xây dựng phần mềm Cuộc thi; thông tin truyền thông; chuẩn bị điều kiện kinh phí, thu hút tài trợ ..cũng đang được khẩn trương triển khai để đảm bảo Cuộc thi diễn ra thành công.
Cho ý kiến tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức trao đổi, thảo luận  đề nghị xác định rõ mục đích, ý nghĩa, đối tượng Cuộc thi; thời điểm phát động, thời điểm tổ chức Cuộc thi; thời điểm, hình thức tổ chức tổng kết; linh vực pháp luật để xây dựng nội dung bộ câu hỏi; các vấn đề về kỹ thuật; truyền thông, quảng bá cho  uộc thi…để các đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài biết và tích cực tham gia Cuộc thi. Cùng đó là sự vào cuộc của các cơ quan, ban ngành liên quan, đặc biệt là phát huy vai trò các Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài để Cuộc thi đạt hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Kết luận cuộc họp, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Lê Vệ Quốc nhấn mạnh để Cuộc thi được tổ chức hiệu quả, tất cả các vấn đề liên quan đến tổ chức Cuộc thi cần phải được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng về phương diện kỹ thuật, phần mềm Cuộc thi, nội dung bộ câu hỏi – đáp án, công tác truyền thông, nguồn lực bảo đảm. Trong thời gian tới, cần làm việc và phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao trong phát động, tổ chức Cuộc thi. Đối với bộ câu hỏi – đáp án Cuộc thi, cần thành lập Ban ra đề để xây dựng, hoàn thiện bộ câu hỏi – đáp án, đồng thời lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của các đơn vị thuộc Bộ và đơn vị khác có liên quan để bảo đảm tính chính xác, thực tiễn và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người Việt Nam ở nước ngoài.
Việc tổ chức Cuộc thi là hoạt động trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 – Năm thứ 10 cả nước tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm phổ biến rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của người Việt Nam ở nước ngoải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật./.
T. Hằng
Báo Pháp luật Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: