Liên kết website

Triệu tập các đội tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV – Vòng thi khu vực miền Trung – Tây Nguyên

17/09/2023

Ngày 08/9/2023, Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV ban hành Công văn số 419/PBGDPL-TTPB về việc triệu tập tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV – Vòng thi khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Công văn thông tin đến các Đội thi thời gian, địa điểm, thành phần đội thi tại các khu vực và các nội dung Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần thực hiện để Hội thi được tổ chức thành công, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực, thực sự là ngày hội pháp luật, tôn vinh đội ngũ hòa giải viên.

Hội thi khu vực miền Trung gồm 17 đội, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, số 46 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, 04 ngày, từ ngày 19/9 đến ngày 22/9/2023.

Kèm theo Công văn này là: 
- Chương trình Hội thi 
- Số báo danh các đội thi
Các tin đã đưa ngày: