Liên kết website

Định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

08/07/2024

Ngày 08/7/2024, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã có buổi làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật về một số định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định 55/2019/NĐ-CP). Tham dự buổi làm việc còn có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ như: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Công nghệ thông tin.

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL cho biết, qua quá trình rà soát, tổng hợp báo cáo tổng kết thực tiễn thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP của các bộ, ngành, địa phương và nắm bắt thông tin, nhu cầu, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, tổ chức đại diện của doanh nghiệp thông qua một số hội thảo, tọa đàm về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDP) nhận thấy các quy định tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP hiện còn có những bất cập, hạn chế khiến các doanh nghiệp, tổ chức đại diện của doanh nghiệp còn khó khăn khi tiếp cận các chính sách hỗ trợ này từ Nhà nước. Bên cạnh đó, trước yêu cầu, bối cảnh mới, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra, cần bổ sung các quy định pháp luật nhằm thực hiện tốt hơn vai trò hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp phòng tránh rủi ro pháp lý, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 
Để khắc phục bất cập, hạn chế và bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai thực chất, hiệu quả theo yêu cầu của các Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và đặc biệt là từ yêu cầu thực tiễn đang đặt ra, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đề xuất sửa đổi, bổ sung toàn diện Nghị định 55/2019/NĐ-CP với một số nhóm vấn đề như: Quy định chung; quy định về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định về mạng lưới tư vấn viên pháp luật; quy định về định mức, trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định về tổ chức thực hiện,…
 
Trên cơ sở báo cáo của đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ đã cho ý kiến trực tiếp tại cuộc họp. Theo đó, các đại biểu đề nhất trí cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2019/NĐ-CP là hết sức cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2019/NĐ-CP cần bám sát nội dung, định hướng của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Đồng thời, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật cần nghiên cứu thêm về cơ chế tăng cường trách nhiệm tham gia các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (bên cạnh cơ quan quản lý nhà nước là các bộ, ngành, địa phương thì cần phát huy vai trò của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; Liên Đoàn Luật sư; Đoàn Luật sư tại các địa phương,..); cần thống nhất với Bộ Tài chính trong quá trình nghiên cứu sửa đổi thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ tư vấn pháp luật,...
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả nghiên cứu ban đầu của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các nhóm vấn đề theo hướng tập trung và đánh giá toàn diện tính khả thi của các chính sách mới nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quy định có liên quan.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đưa ra một số định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2019/NĐ-CP, theo đó Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhóm quy định về mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo hướng giao toàn bộ về cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận, quản lý để thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về cho địa phương và tăng cường trách nhiệm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của UBND cấp tỉnh; nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể về cơ chế, chính sách, tập trung ưu tiên hỗ trợ một số đối tượng doanh nghiệp (doanh nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp tạo tác động đến xã hội,...); tham khảo, nghiên cứu mô hình từ các đơn vị đi trước để áp dụng về định mức, trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,…
 
Nguyễn Việt Hà
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp
Các tin đã đưa ngày: