Liên kết website

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 04/07/2012

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước đã đạt được những kết quả ghi nhận:

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 04/07/2012

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước đã đạt được những kết quả ghi nhận:

Phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm: Phấn đấu giảm từ 50% đến 70% số người và số vụ vi phạm pháp luật 02/07/2012

Sáng ngày 29/6/2012, Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã cho ý kiến về Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016”, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền.

Phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm: Phấn đấu giảm từ 50% đến 70% số người và số vụ vi phạm pháp luật 02/07/2012

Sáng ngày 29/6/2012, Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã cho ý kiến về Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016”, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền.

Công đoàn viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 29/06/2012

Vừa qua, tại tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn viên chức Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch; cán bộ công đoàn chuyên trách của các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đại Khu - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam và đại diện Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ủy ban dân tộc ban hành kế hoạch phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 29/06/2012

Nhằm thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện ngày càng có nề nếp, có trọng điểm cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 11 tháng 6 năm 2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ủy ban dân tộc ban hành kế hoạch phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

Công đoàn viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật 29/06/2012

Vừa qua, tại tỉnh Quảng Ninh, Công đoàn viên chức Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch; cán bộ công đoàn chuyên trách của các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đại Khu - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam và đại diện Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ủy ban dân tộc ban hành kế hoạch phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 29/06/2012

Nhằm thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện ngày càng có nề nếp, có trọng điểm cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 11 tháng 6 năm 2012, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ủy ban dân tộc ban hành kế hoạch phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

Bộ Tư pháp phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội 25/06/2012

Ngày 16/6/2012, tại Hà Nội, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè 2012” cho 50 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Hà Nội.