Liên kết website

Công văn hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở . 07/05/2009

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1285/CTPH-BTP-BTTUBTƯMTTQVN ngày 24 tháng 4 năm 2009 giữa Bộ Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 05/5/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1394/BTP-PBGDPL hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung:

Chương trình phối hợp tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 28/04/2009

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Pháp lệnh số 09/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện các giải pháp đề ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, ngày 24/4/2009, Lãnh đạo Bộ Tư­ pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất ký ban hành chương trình phối hợp tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Chương trình phối hợp tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 28/04/2009

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Pháp lệnh số 09/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện các giải pháp đề ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, ngày 24/4/2009, Lãnh đạo Bộ Tư­ pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất ký ban hành chương trình phối hợp tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 22/05/2007

Ngày 11-5-2007, Ban Bí thư T.Ư Ðảng ra Thông báo số 74 thông báo Kết luận của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 23/04/2007

Ban Bí thư Trung ương Ðảng, ngày 18-4, tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư (khóa IX) về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Tư pháp.

Bộ Tài chính sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW 29/12/2006

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm và xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng có mối liên hệ mật thiết trong việc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Tài chính, là một bộ phận không thể thiếu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cấp uỷ, chính quyền.

Ban Chỉ đạo sơ kết 3 năm Chỉ thị số 32-CT/TW đã kiểm tra việc sơ kết Chỉ thị số 32-CT/TW tại tỉnh Ninh Bình 13/12/2006

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong hai ngày 28 và 29/11/2006, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo sơ kết 3 năm Chỉ thị số 32-CT/TW do đồng chí Lê Thị Thu Ba - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo đã kiểm tra việc sơ kết Chỉ thị số 32-CT/TW tại tỉnh Ninh Bình.

Công văn về việc tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 14/11/2006

Công văn đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể ở trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch của địa phương, đơn vị mình và tổ chức sơ kết bằng hình thức phù hợp; đồng thời có báo cáo bằng văn bản gửi Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp trước ngày 25/11/2006 để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

10 câu chuyện pháp luật phục vụ việc dạy và học môn Giáo dục công dân 07/11/2006

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn 10 câu chuyện pháp luật cho học sinh trung học, tạo nguồn tư liệu nhằm phục vụ, hỗ trợ việc dạy và học pháp luật môn Giáo dục công dân cho học sinh trung học.

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ VN trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 06/11/2006

Công tác PBGDPL của các cấp Hội phụ nữ thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trong các cấp Hội được triển khai lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ của các Ban, đơn vị chuyên môn. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan thiết thực đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị em phụ nữ. Hình thức tuyên truyền được áp dụng phong phú, đa dạng.