Liên kết website

Ban Chỉ đạo sơ kết 3 năm Chỉ thị số 32-CT/TW đã kiểm tra việc sơ kết Chỉ thị số 32-CT/TW tại tỉnh Ninh Bình 13/12/2006

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong hai ngày 28 và 29/11/2006, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo sơ kết 3 năm Chỉ thị số 32-CT/TW do đồng chí Lê Thị Thu Ba - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo đã kiểm tra việc sơ kết Chỉ thị số 32-CT/TW tại tỉnh Ninh Bình.

Công văn về việc tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 14/11/2006

Công văn đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể ở trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch của địa phương, đơn vị mình và tổ chức sơ kết bằng hình thức phù hợp; đồng thời có báo cáo bằng văn bản gửi Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp trước ngày 25/11/2006 để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

10 câu chuyện pháp luật phục vụ việc dạy và học môn Giáo dục công dân 07/11/2006

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn 10 câu chuyện pháp luật cho học sinh trung học, tạo nguồn tư liệu nhằm phục vụ, hỗ trợ việc dạy và học pháp luật môn Giáo dục công dân cho học sinh trung học.

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ VN trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 06/11/2006

Công tác PBGDPL của các cấp Hội phụ nữ thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trong các cấp Hội được triển khai lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ của các Ban, đơn vị chuyên môn. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan thiết thực đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị em phụ nữ. Hình thức tuyên truyền được áp dụng phong phú, đa dạng.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng 06/11/2006

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới 100% cán bộ chủ chốt của Trung ương Đoàn. Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 5000 cán bộ chủ chốt báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội trưởng đội thanh niên tình nguyện tất cả các khu vực, các cụm hoạt động trên toàn quốc về nội dung liên quan đến tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

10 câu chuyện pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật tại Trung tâm học tập cộng đồng 05/11/2006

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn 10 câu chuyện pháp luật nhằm tạo nguồn tư liệu phục vụ, hỗ trợ việc dạy và học pháp luật tại Trung tâm giáo dục cộng đồng.