Liên kết website

Cơ cấu tổ chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

31/05/2018

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ:

Lãnh đạo Vụ gồm có Vụ trưởng và 03 Phó Vụ trưởng.

2. Các tổ chức trực thuộc Vụ:

- Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở.

- Phòng Quản lý công tác tiếp cận pháp luật và tổng hợp
Các tin đã đưa ngày:
​​​​​​​​​​