Liên kết website

Cơ cấu tổ chức Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật

12/07/2023

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Cục:

Lãnh đạo Cục gồm có Cục trưởng và 02 Phó Cục trưởng.

2. Các tổ chức trực thuộc Cục:

- Văn phòng.

- Phòng Truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phòng Tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

 
Các tin đã đưa ngày:
​​​​​​​​​​