Liên kết website

Sở Tư pháp Quảng Bình bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp

12/10/2020

Được sự hỗ trợ và phối hợp của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) – Bộ Tư pháp; ngày 08/10/2020, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

Tham dự Hội nghị có Thường trực Hội Doanh nghiệp tỉnh, đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp/hợp tác xã; cán bộ quản lý các phòng, ban trong doanh nghiệp/hợp tác xã; cán bộ pháp chế, người được giao phụ trách hoạt động pháp lý trong doanh nghiệp/hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Tại lớp hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Toà án nhân dân tỉnh giới thiệu các nội dung quan trọng, thiết thực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: Một số nội dung của Bộ luật Lao động (sửa đổi năm 2019) liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; kỹ năng soạn thảo, giải quyết tranh chấp hợp đồng; kỹ năng tư vấn, tham mưu lãnh đạo giải quyết các vước mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh; kỹ năng tư vấn, giúp lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.
 
Thông qua hội nghị nhằm cung cấp cho lãnh đạo, cán bộ pháp chế doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn có thêm nhiều kiến thức pháp luật mới và kỹ năng trong tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giao kết hợp đồng, hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh.
Đoàn Hoà
Các tin đã đưa ngày: