Liên kết website

Phú Thọ: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử

26/04/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về bầu cử đã và đang được ngành Tư pháp Phú Thọ thực hiện bằng nhiều hình thức, góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ (26/4/1982-26/4/2021), Báo Phú Thọ đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Thị Nhung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp xung quanh vấn đề này. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi.

Phóng viên (PV): Là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, xin đồng chí cho biết một số kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử?

Đồng chí Trần Thị Nhung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp:
Với vai trò là cơ quan Thường trực, ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch công tác PBGDPL tỉnh, kế hoạch hoạt động của Hội đồng và trực tiếp ban hành nhiều văn bản của ngành để chỉ đạo toàn ngành Tư pháp tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền bầu cử.

Một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả được Sở Tư pháp thực hiện sớm là phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên trang Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; dẫn đường link “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” của Sở Nội vụ trên Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh do Sở Tư pháp quản lý tại địa chỉ: http://pbgdpl.phutho.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ http://sotuphap.phutho.gov.vn. Phối hợp với Báo Phú Thọ, Đài PT-TH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để người dân nắm chắc các quy định về bầu cử, Sở đã phát hành 3.100 cuốn Tư pháp Phú Thọ số chuyên đề về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 90.000 tờ gấp tìm hiểu một số quy định chung về bầu cử và Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến 13/13 huyện, thành, thị, 225/225 xã, phường, thị trấn, 2.328/2.328 khu dân cư và các sở, ban, ngành đoàn thể, doanh nghiệp, trường  đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh. Biên soạn, cung cấp đề cương tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và bộ tài liệu hỏi - đáp về Bầu cử gửi các huyện, thành, thị làm tài liệu tuyên truyền.

Có thể khẳng định, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử của ngành Tư pháp đã bám sát từng bước của công tác bầu cử, qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng trong đông đảo cử tri và các tầng lớp nhân dân, làm cho cử tri nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời nhận thức rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình đối với cuộc bầu cử.

PV: Để các quy định pháp luật về bầu cử được thực thi và không để xảy ra vi phạm, ngành Tư pháp cần tham mưu và có giải pháp như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Thị Nhung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sử Tư pháp:
Thực hiện nhiệm vụ được phân công, để các quy định pháp luật về bầu cử được thực thi và không để xảy ra vi phạm, Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch về tuyên truyền và theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn ngành tập trung theo dõi việc triển khai thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử của Uỷ ban bầu cử tỉnh và các cơ quan có liên quan. Tổng hợp những phản ánh, kiến nghị của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc thực thi pháp luật về bầu cử, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong các quy định về bầu cử, sự mâu thuẫn, chồng chéo của các quy định trong pháp luật về bầu cử với các quy định pháp luật khác làm cản trở quá trình thực thi pháp luật về bầu cử; những phát sinh mà pháp luật về bầu cử chưa có quy định; nghiên cứu giải đáp những thắc mắc trong thực hiện pháp luật về bầu cử, tổng hợp xin ý kiến Bộ Tư pháp khi cần thiết.

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản phát động hưởng ứng, vận động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. Vừa qua, Sở đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã có trên 5 nghìn người làm công tác bầu cử tham gia học tập tại 239 điểm cầu trong tỉnh. Thông qua các hoạt động trên đã khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân, góp phần tích cực động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng và tham gia bầu cử đúng quy định.

PV: Công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bầu cử đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, sự đồng thuận trong xã hội, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh cần tập trung thực hiện nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Thị Nhung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp:
Từ nay đến khi cuộc bầu cử hoàn thành, ngành Tư pháp tiếp tục tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử, nhất là những điểm mới về danh sách ứng cử, cử tri, vận động bầu cử; tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử, danh sách và tiểu sử những người ứng cử, chương trình hành động và hoạt động vận động bầu cử của người ứng cử; tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương, dư luận Nhân dân; cập nhật thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử trên địa bàn tỉnh và cả nước.

Tiếp tục phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân, góp phần tích cực động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng và tham gia bầu cử. Cuộc thi trực tuyến tại địa chỉ đường link: “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” sẽ kết thúc vào 24h ngày 30/4/2021. Mỗi người được tham gia dự thi tối đa 3 lần. Ngành Tư pháp mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm vận động nhân dân tham gia dự thi và đề nghị các cơ quan thông tin tuyên truyền tiếp tục tuyên truyền để người dân tham gia dự thi đông đảo.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp sẽ tham gia các cuộc kiểm tra theo yêu cầu của Uỷ ban bầu cử tỉnh; thành lập các Đoàn Kiểm tra công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử và theo dõi việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bầu cử tại một số đơn vị, địa phương cùng một số nội dung quan trọng khác./.
Xin cảm ơn đồng chí!
Huy Thắng
Các tin đã đưa ngày: