Liên kết website

Hà Nội: Thành lập Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố

20/07/2021

Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành phần Hội đồng phối hợp PBGDPL gồm Chủ tịch Hội đồng là ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Giám đốc Sở Tư pháp; 04 Phó Chủ tịch Hội đồng là: Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố, Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố làm Ủy viên Hội đồng.

Quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố trong việc tư vấn cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể là xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy trên địa bàn Thành phố trong công tác PBGDPL; đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố về PBGDPL và truyền thông chính sách pháp luật trên địa bàn Thành phố; triển khai công tác PBGDPL trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Thành phố; thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố; thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về chính sách pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Ngoài ra, Quyết định cũng đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Hội đồng, Cơ quan Thường trực của Hội đồng (Sở Tư pháp), chế độ làm việc và thông tin, báo cáo của Hội đồng phối hợpPBGDPL, kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 
Các tin đã đưa ngày: