Liên kết website

Hà Nội: Sức lan tỏa từ cuộc thi tim hiểu pháp luật phòng chống dịch Covid-19

02/10/2021

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn toàn Thành phố Hà Nội đã có 1.032.665 người dự thi chính thức. Cuộc thi góp phần tích cực trong việc nâng cao ý thức phòng chống dịch cho người dân thủ đô.

Để triển khai cuộc thi, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về việc Tổ chức cuộc thi; ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi. Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố đã phối hợp với các sở, ngành: Sở Y tế, Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Hà Nội xây dựng và ban hành bộ đề thi; tổ chức đấu thầu xây dựng Wedsite cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”.

Để cuộc thi được triển khai rộng khắp, có chất lượng, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tham gia dự thi, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 1839/UBND-NC phát động, triển khai cuộc thi, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND quận, huyện thị xã triển khai cuộc thi tại đơn vị, địa phương mình. Theo đó, Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên hệ thống website tại địa chỉ: https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn và được kết nối trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội, Báo điện tử Báo Kinh tế và Đô thị.

Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi đã xây dựng, ban hành các tài liệu: hướng dẫn dự thi, tài liệu tham khảo trả lời câu hỏi cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố, quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã đã thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi ở cấp mình để chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức cuộc thi và tổ chức chấm thi sơ loại tại địa phương.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Thành phố, các cấp, các ngành của Thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch, Thể lệ, câu hỏi cuộc thi và các văn bản pháp luật có liên quan đến cuộc thi. Ngoài ra, các sở, ngành, đoàn thể Thành phố đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về cuộc thi như: Thông qua tổ chức các hội nghị triển khai cuộc thi; lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan, giao ban, họp triển khai công tác, qua cổng thông tin điện tử.....

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các trường phổ thông bậc Trung học (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông) đều đăng ký tham gia cuộc thi. Phòng Giáo dục đào tạo của 30 quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo các trường THCS có học sinh lớp 7 (đủ 12 tuổi) tham gia cuộc thi; đưa vào tiêu chí thi đua để các đơn vị thực hiện.

Các quận, huyện, thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của cuộc thi bằng nhiều hình thức như tổ chức phát động, triển khai cuộc thi, giới thiệu, cấp phát tài liệu: hướng dẫn dự thi, bộ câu hỏi cuộc thi, tài liệu tham khảo trả lời câu hỏi cuộc thi đến CBCCVC và nhân dân trên địa bàn; đăng tải Kế hoạch triển khai cuộc thi, câu hỏi và Thể lệ cuộc thi qua Cổng thông tin điện tử; các xã, phường, thị trấn tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, v.v....

Kết thúc cuộc thi 24h00 ngày 01/8/2021, toàn Thành phố đã có 1.032.665 người dự thi chính thức. Trong đó, khối sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố là 58.136 bài dự thi; khối quận, huyện, thị xã là 975.529 bài dự thi. Đây là Cuộc thi trực tuyến Thành phố thu hút nhiều nhất số lượng người tham gia từ trước tới nay, tạo thành phong trào sôi nổi tìm hiểu và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Đến nay, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được Danh sách bài thi chấm sơ khảo của 30 quận, huyện, thị xã gửi Thành phố chấm chung khảo, trong đó có 2.220 bài của người dự thi từ 18 tuổi trở lên và 870 bài của người dự thi dưới 18 tuổi (có danh sách tổng hợp gửi kèm) và giao Ban Giám khảo triển khai công tác chuẩn bị chấm sơ khảo 1.000 bài thi của các sở, ngành Thành phố và tổ chức chấm chung khảo bài thi theo quy định
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 
Các tin đã đưa ngày: