Liên kết website

Hiệu quả từ đề án phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới tại Lào Cai

11/10/2021

Việc thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Với trên 182km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung quốc), nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới, đảm bảo sự bình yên khu vực biên giới thuộc tỉnh Lào Cai là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn bởi địa hình hiểm trở. Cùng với đó là đời sống của người dân vùng biên còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao.

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 – 2021”

Theo đó, Ban Điều hành Đề án tỉnh Lào Cai đã giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh biên soạn 82.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật. Thư viện tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện, thành phố đã trao đổi, luân chuyển hơn 10.000 đầu sách pháp luật.

Các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kiện toàn 386 mô hình tự quản đường biên, mốc giới và an ninh, trật tự; xây dựng 325 tổ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý... Mô hình “Mỗi tuần 1 câu hỏi, 1 đáp án” với khoảng 35% câu hỏi, đáp án về pháp luật cũng là nguồn thông tin quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, người dân khu vực biên giới.

Cùng với đó, tỉnh cũng tăng cường thực hiện công tác tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ và phương pháp, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Hằng tháng, báo cáo viên của đồn biên phòng phối hợp với cán bộ tuyên vận các địa phương đã tổ chức tuyên truyền, trọng tâm là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, qua các hội nghị, hoạt động văn hóa, thể thao tập trung, tại phiên chợ...

Nội dung tuyên truyền tập trung về các quy định bảo vệ biên giới quốc gia; chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống xuất - nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch Covid-19...

Các đồn biên phòng cũng phối hợp với chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm địa bàn và từng thời điểm để tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật đang được quan tâm hoặc những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Thông qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, người dân đã cung cấp cho bộ đội biên phòng hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá và bắt giữ nhiều vụ, việc vi phạm pháp luật. Qua đó góp phần làm giảm số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đặc biệt, tại nhiều xã thuộc khu vực biên giới của tỉnh Lào Cai, những năm gần đây đã không xảy ra vụ, việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Có thể thấy, việc thực hiện tốt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, củng cố niềm tin của Nhân dân với tổ chức đảng, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 
Các tin đã đưa ngày: