Liên kết website

Hà Nam: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

11/11/2021

Trong 02 ngày 8, 9/11/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hà Nam đã tổ chức trao tặng sách pháp luật tại một số trường trung học phổ thông (THPT) và một số địa phương đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Theo chương trình, Lãnh đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Nam đã trao tặng hơn 2.000 sách, tài liệu pháp luật cho 03 trường THPT và 08 xã đăng ký xây dựng nông thông mới kiểu mẫu. Các đầu sách, tài liệu pháp luật được lựa chọn trên cơ sở bám sát nhu cầu tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên, cán bộ, Nhân dân ở cơ sở và kịp thời phổ biến những chính sách pháp luật mới. Việc tặng sách, tài liệu pháp luật góp phần đa dạng, phong phú hơn các tài liệu pháp luật cung cấp cho các em học sinh trong các trường và cán bộ, Nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Đây là hoạt động thiết thực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Hà Nam nhằm Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021./.
Thanh Tùng
Các tin đã đưa ngày: