Liên kết website

An Giang: Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam

09/11/2023

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, để hưởng ứng, chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời tích cực tổ chức nghiên cứu, học tập, tìm hiểu pháp luật, phổ biến pháp luật góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

Ngày 07/11/2023, Sở Tư pháp phối hợp Ủy ban nhân dân Thị xã Tịnh Biên tổ chức thành công Hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn thị xã. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức cuộc thi trực tuyến nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các thành viên trong Ban Tổ chức và sự hưởng ứng tham gia của nhiều công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trên địa bàn thị xã Tịnh Biên. Thông qua cuộc thi trực tuyến với nội dung tìm hiểu pháp luật trên lĩnh vực như Hiến pháp, pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia, phòng chống tác hại rượu bia, phòng chống tham nhũng, phòng chống bạo lực gia đình…. đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn thị xã nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật. Cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.
Ngày 08/11/2023, Sở Tư pháp phối hợp Tỉnh đoàn An Giang đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật và sinh hoạt hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2023. Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến tài liệu tuyên truyền về sự ra đời, ý nghĩa của “Ngày pháp luật” và triển khai nội dung cơ bản của Luật thanh niên, giá trị hình mẫu thanh niên; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam trên địa bàn tỉnh về âm mưu, hoạt động tiếp cận, lôi kéo của các thế lực thù địch, nhất là sử dụng không gian mạng để tác động, lôi kéo, kích động biểu tình chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen kèm theo tiền thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2023.
Cũng trong khoảng thời gian này, Thị xã Tân Châu đã dựng 27 pano tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật trên các tuyến đường chính; đồng thời tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023; tổ chức Hội nghị trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật; kết hợp lồng ghép việc tổ chức họp giao ban tư pháp các xã, phường với hội thi hái hoa chọn và trả lời tình huống pháp luật.
Huyện Phú Tân treo băng rôn hưởng ứng Ngày pháp luật tại các trụ sở cơ quan, đơn vị,… của huyện. Huyện đoàn Phú Tân cũng chủ động tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. 
Tại Huyện Tri Tôn, Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Dân tộc, Huyện đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng, chống ma túy. Phòng Tư pháp treo 10 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trên các tuyến đường chính của huyện; các ngành và UBND xã, thị trấn treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 tại cơ quan, đơn vị, trường học.
Thành phố Long Xuyên tổ chức thành công Tọa đàm với chuyên đề về phòng chống ma túy trong học đường với các diễn giả đến từ các cơ quan như: Tòa án nhân dân thành phố, Công an thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phòng Tư pháp thành phố và Thành đoàn Long Xuyên. Tọa đàm thu hút sự có mặt của hơn 200 em học sinh đến từ các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Các diễn giả trong buổi Tọa đàm đã giúp các em học sinh trang bị kiến thức pháp luật cơ bản và hiểu rõ về những tác hại của ma túy, từ đó có những giải pháp phòng, chống ma túy hiệu quả trong học đường. 
Phòng Tư pháp huyện Châu Phú chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức truyên truyền, phổ biến pháp luật với sự tham dự của đại diện các ban, ngành của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; phối hợp với Hội Phụ Nữ huyện tổ chức hoạt động truyền thông tại cộng đồng với chuyên đề "Lắng nghe phụ nữ nói" tại các xã, thị trấn và treo băng rôn tuyên truyền trước trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương.
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ pháp luật; động viên toàn xã hội thi hành pháp luật nghiêm minh. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày pháp luật, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang đang tiếp tục diễn ra sôi nổi với đa dạng hình thức thiết thực, phù hợp tình hình thực tiễn từng địa phương góp phần xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ, chấp hành pháp luật của toàn dân./.
Bích Ngọc 
Sở Tư pháp An Giang
Các tin đã đưa ngày: