Liên kết website

Đồng Tháp thực hiện Chuyên mục “Phổ biến pháp luật, biết để làm đúng” trên sóng truyền hình

08/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-HĐPHPBGDPL ngày 07/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân biết rõ hơn về dịch vụ công trực tuyến, quy định phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện chuyên mục “Phổ biến pháp luật, biết để làm đúng” về nội dung “Quy định về mức thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị quyết 39/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh” phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

Theo đó, ông Trần Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Hành chính công Tỉnh tham gia chuyên mục và thông tin cụ thể về dịch vụ công trực tuyến quy định tại Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ là dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần.
Qua chuyên mục phổ biến pháp luật, biết để làm đúng đã giúp cho người dân nắm cơ bản về Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong đó, nội dung quan trọng của Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND là mức thu áp dụng cho các loại phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công qua hình thức trực tuyến bằng 50% mức thu áp dụng các loại phí, lệ phí đang áp dụng cho hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn Tỉnh và được duy trì áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Chuyên mục Phổ biến pháp luật, biết để làm đúng được thực hiện mỗi tháng 01 kỳ vào lúc 18 giờ 15 phút ngày thứ Tư của tuần thứ ba hằng tháng trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, nhằm góp phần đa dạng hoá hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền tải thông tin pháp luật đến với người dân./.
Phương Thịnh
Sở Tư pháp Đồng Tháp
Các tin đã đưa ngày: