Liên kết website

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân”

14/04/2021

Thực hiện theo Công văn số 820/HĐPH ngày 23/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, ngày 13/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1436/BGDĐT-PC gửi các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm, các đơn vị thuộc Bộ đề nghị tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” và khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên, sinh viên tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội được tổ chức từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021.

Để tham gia Cuộc thi, người dự thi truy cập và thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng thông tin Quốc hội, Cổng thông tin Hội đồng bầu cử Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

Giải thưởng Cuộc thi bao gồm:
- 01 Giải Nhất: 20.000.000 đồng/giải (Hai mươi triệu đồng/giải);
05 Giải Nhì: 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng/giải);
10 Giải Ba:  3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng/giải);
20 Giải Khuyến Khích: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải).

Trong quá trình tham gia Cuộc thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động cập nhật tin, bài; đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi (email: anhm@moj.gov.vn) theo dõi, đăng tải thông tin liên quan lên trang chủ của Cuộc thi.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: