Liên kết website

Kết quả khảo sát thực trạng về hiểu biết, kỹ năng, nhu cầu tìm hiểu tìm hiểu pháp luật và các hình thức tiếp cận pháp luật của người dân 19/04/2024

Xác định tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Một trong những mục tiêu của Đề án là“xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật”.

Nâng cao hiệu quả văn hóa đọc sách pháp luật 17/04/2024

Thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4/2024), sáng 17/4, Cục Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả văn hóa đọc sách pháp luật”. Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên chủ trì Tọa đàm.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 17/04/2024

Chiều 17/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 dưới sự chủ trì của Đồng chí Lê Vệ Quốc, Cục trưởng và đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL tại cơ sở khu vực miền Nam 12/04/2024

Ngày 11/4/2024, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, khu vực miền Nam.

Những kết quả nổi bật năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp 11/04/2024

Theo Báo cáo số 107/BC-BTP ngày 29/02/2024 của Bộ Tư pháp, năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) các cấp đã tổ chức triển khai và đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng thực hiện xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhóm đặc thù

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 08/04/2024

Ngày 04/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2024.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số 05/04/2024

Ngày 04/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” (sau đây gọi là Đề án).

Tìm hướng đi mới cho Tủ sách pháp luật 04/04/2024

Trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin, văn hóa đọc dần bị phai nhạt, điều này dẫn đến tình trạng các tủ sách pháp luật (TSPL) đã bị “lãng quên”, gây lãng phí, không phát huy được hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật làm việc với Hội Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam 04/04/2024

Thực hiện chức năng tham mưu Lãnh đạo Bộ quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 29/3/2024, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức buổi làm việc với Hội Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là Hội) để nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của Hội và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đồng bộ cơ sở dữ liệu để xây dựng ứng dụng trợ lý ảo trong phổ biến, giáo dục pháp luật 03/04/2024

Chiều 2/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về báo cáo ứng dụng trợ lý ảo trong thông tin, PBGDPL và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024.