Liên kết website

Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn, thanh niên trong Quân đội 30/06/2022

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; triển khai Chương trình phát triển thanh niên Quân đội giai đoạn 2021 - 2030. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Hội nghị phổ biến pháp luật bưu chính và chương trình thúc đẩy phát triển, ứng dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số 30/06/2022

Ngày 29/6/2022, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật bưu chính và chương trình thúc đẩy phát triển, ứng dụng nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của 250 đại biểu từ các Sở TT&TT của 63 tỉnh/thành, các Bưu điện tỉnh.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở tại Thừa Thiên Huế 28/06/2022

Trong khuôn khổ Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu âu tài trợ, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức biên soạn Tài liệu tập huấn bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở gồm hai cuốn dành cho tập huấn viên và hòa giải viên. Tài liệu này đã được áp dụng tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên và hòa giải viên ở cơ sở trong thời gian qua. Từ đó, kiến thức, kỹ năng của hòa giải viên về bảo đảm bình đẳng giới đã được từng bước cải thiện, nâng cao, dần đưa nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới trong hòa giải ở cơ sở thoe quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở ngày càng đi vào thực tiễn, góp phần gia tăng giá trị của hoạt động này đối với xã hội chúng ta, đặc biệt trong việc bảo về quyền bình đẳng của phụ nữ, trẻ em và đối tượng yếu thế nói chung.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 25/06/2022

Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”. Thực hiện trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án, ngày 23/6/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trung ương đã ban hành Công văn số 2075/HĐPH ngày 23/6/2022 hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 – 2027 năm 2022 25/06/2022

Nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ, mục tiêu do Bộ Tư pháp chủ trì theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; bảo đảm mục tiêu đến hết năm 2022, hoàn thành việc quán triệt, hướng dẫn, tập huấn, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên phạm vi toàn quốc; 70% chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án do Bộ Tư pháp tham mưu, chủ trì soạn thảo được tổ chức truyền thông bằng các hình thức phù hợp theo quy định, ngày 23/4/2022, Bộ Tư pháp đã phê duyệt Quyết định số 1410/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức truyền thông chính sách có tắc động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 – 2027 năm 2022 của Bộ Tư pháp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 24/06/2022

Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (ngày 09 tháng 11 hàng năm) theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Quyết định số 944/QĐ-EVN ngày 20/6/2022 ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022.

Chú trọng truyền thông chính sách pháp luật ngay trong giai đoạn dự thảo 24/06/2022

Ngày 24/06, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và đồng chí Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương chủ trì Hội nghị triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (gọi tắt là Đề án).

Xác định rõ trách nhiệm của bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương trong truyền thông dự thảo chính sách 23/06/2022

Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027", đến nay nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này.

Tổ chức triển khai quyết định của Thủ tướng về truyền thông chính sách có tác động lớn 23/06/2022

Ngày mai (24/6), Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 407/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027".

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm tại Thông tấn xã Việt Nam – Những kết quả tích cực đã đạt được 22/06/2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn nhà nước, ngay từ đầu năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự phối hợp chặt chẽ, chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác PBGDPL. Các sự kiện, vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế được TTXVN tổ chức thông tin bài bản, chặt chẽ và hiệu quả với đầy đủ các loại hình và nền tảng truyền thông cho hơn 300 cơ quan nghiên cứu, hãng thông tấn, tổ chức báo chí trong và ngoài nước.