Liên kết website

Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức đấu giá tài sản 05/12/2022

Vừa qua, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã phối hợp Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Truyền thông dự thảo Luật Đấu giá tài sản sửa đổi”.

Bộ Tư pháp tăng cường tổ chức tập huấn đội ngũ hòa giải viên ở cơ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi 05/12/2022

Tiếp nối các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho hòa giải viên ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi (Hà Tĩnh, Bắc Kạn), vừa qua Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho gần 100 đại biểu là các công chức tư pháp - hộ tịch và hòa giải viên thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật – lịch sử hình thành và phát triển 03/12/2022

Ngày 29/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định này là chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thành Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là một trong những mốc son đáng tự hào của chặng đường hình thành và phát triển của đơn vị suốt mấy chục năm qua. Bài viết này xin được phân tích để thấy rõ hơn ý nghĩa của việc chuyển đổi mô hình này trong bối cảnh hiện nay.

Nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả trong các cơ sở giáo dục 01/12/2022

Chiều 1/12, Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đồng chủ trì buổi làm việc.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật tại Khánh Hòa 29/11/2022

Sáng 29/11, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) dành cho tuyên truyền viên pháp luật.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khảo sát thực trạng đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Khánh Hòa 29/11/2022

Thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” (phê duyệt kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ), chiều ngày 29/11, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo khảo sát thực trạng đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

PBGDPL: Tăng cường nguồn lực từ ngân sách và xã hội 29/11/2022

Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra trong buổi làm việc với Bộ Tài chính diễn ra chiều 29.11. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin tại Khánh Hoà 29/11/2022

Ngày 28/11, tại thành phố Nha Trang, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở cũng như đánh giá, công nhận cấp xã, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện phương pháp, đánh giá hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 28/11/2022

Thực hiện hoạt động “Nghiên cứu phương pháp, cách thức đo lường, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” tại Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE), sáng 28/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UNDP tổ chức Chương trình Hội thảo tham vấn góp ý dự thảo báo cáo về phương pháp, cách thức đo lường, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Việt Nam.

Tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở tại tỉnh Long An 28/11/2022

Thực hiện Quyết định số 2003/QĐ-BTP ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai nội dung 04 thuộc nội dung thành phần số 08 và nội dung 01 thuộc nội dung thành phần số 11 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 năm 2022, chiều ngày 23/11/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở cho hơn 60 đại biểu là Lãnh đạo UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch của một số đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An. Đây là địa phương đại diện cho miền Nam được chọn điểm tập huấn nhằm thực hiện chất lượng, hiệu quả các tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.