Liên kết website

Tổ thư kí giúp việc Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số Chương trình, Đề án 09/06/2024

Chiều 06/6, Tổ thư kí giúp việc Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã có buổi làm việc nắm bắt tình hình thực hiện các chương trình, đề án về truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn.

Cục PBGDPL làm việc với Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc về thí điểm đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL và triển khai Đề án 279 08/06/2024

Chiều ngày 05/6/2024, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp phối hợp với Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc tổ chức Tọa đàm trao đổi về dự thảo Khung tiêu chí chung, định hướng xây dựng Tiêu chí riêng đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc với sự chủ trì của đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL. Tham dự Tọa đàm có các đồng chí các Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc: Nguyễn Chí Tuấn, Phan Hồng Thủy cùng các công chức thuộc Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp và Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 07/06/2024

Ngày 6/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về việc xây dựng Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2024-2030”.

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức tập huấn những nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành 07/06/2024

Nhằm kịp thời cập nhật, hướng dẫn việc triển khai các hoạt động đấu thầu theo các quy định pháp luật mới về đấu thầu, ngày 04/6/2024, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội nghị tập huấn về nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể Lãnh đạo, công chức, người lao động của Cục. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Trung ương Đoàn thanh niên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật 06/06/2024

Để triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” (gọi tắt là Đề án 279), đồng bộ thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm trong các cấp bộ đoàn trực thuộc, ngày 30/5/2024, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 3559-CV/TWĐTN-BTG ngày…. về việc triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ/TTg ngày 04/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ”.

Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 06/06/2024

Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” năm 2024.

Đẩy mạnh và đổi mới toàn diện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 66/NQ-CP 31/05/2024

Để kịp thời triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới, ngày 09/5/2024, Chính phủ đã ký Nghị quyết số 66/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này. Trong đó giao Bộ Tư pháp nhiệm vụ đẩy mạnh và đổi mới toàn diện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Hướng tới đánh giá thí điểm hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khả thi, thực chất 31/05/2024

Chiều ngày 30/5/2024, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm trực tuyến trao đổi về dự thảo Khung tiêu chí chung và định hướng xây dựng Tiêu chí riêng đánh giá thí điểm công tác PBGDPL với sự chủ trì của đồng chí Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục PBGDPL. Tham dự Tọa đàm có đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa và một số cơ quan, tổ chức có liên quan tại 02 điểm cầu địa phương.

Hơn 100 cuốn sách được trao tặng đến con công chức, người lao động của Cục PBGDPL nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 30/05/2024

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, ngày 29/5, Công đoàn cơ sở Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) chủ trì, phối hợp với Chi đoàn Cục PBGDPL tổ chức tặng quà và hơn 100 cuốn sách tới con của công chức, người lao động trong Cục.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương tổ chức 06 Đoàn kiểm tra trong năm 2024 29/05/2024

Ngày 23/5/2025, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (Hội đồng) đã ban hành Kế hoạch số 2652/KH-HĐPH về kiểm tra của Hội đồng năm 2024 nhằm đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng các cấp; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp tháo gỡ, qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.