Liên kết website

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất” 15/12/2022

Ngày 29/11/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Lâm Đồng 14/12/2022

Nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ngày 08/12/2022, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu là đại diện Sở Tư pháp, ban, ngành, Phòng Tư pháp cấp huyện, đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị tập huấn. Tham dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Trần Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Tập huấn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trung ương 14/12/2022

Ngày 14/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trung ương. Hội nghị được tổ chức trong 01 ngày, được chia làm 02 lớp với tham gia đông đảo của đội ngũ báo cáo viên của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổng kết công tác Đảng năm 2022 14/12/2022

Ngày 13/12, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng, đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Đỗ Xuân Lân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể; đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể cùng tập thể Chi ủy và các đảng viên Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng cường phối hợp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam 13/12/2022

Chiều ngày 13/12/2022, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi làm việc giữa Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Quốc phòng về chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam theo giai đoạn và Kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động PBGDPL năm 2023.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khảo sát thực trạng việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Sóc Trăng 12/12/2022

Thực hiện Quyết định số 2039/QĐ-BTP ngày 13/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2022 và năm 2023 và Kế hoạch số 4023/KH-BTP ngày 17/10/2022 về khảo sát thực trạng việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 8-9/12/2022, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khảo sát thực trạng việc đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Tà Nung, tỉnh Lâm Đồng 12/12/2022

Thực hiện Quyết định số 2376/QĐ-BTP ngày 05/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn Kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 09/12/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã thực hiện việc kiểm tra tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cùng một số công chức thuộc Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 11/12/2022

Nhằm triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2022. Trên cơ sở Quyết định trên, các cơ quan, đơn vị trong Bộ đã ban hành các Quyết định riêng về việc thực hiện công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến” 10/12/2022

Ngày 29/11/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.