Liên kết website

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến” 10/12/2022

Ngày 29/11/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến”. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

Nâng cao kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại Lâm Đồng 09/12/2022

Ngày 9/12, tại Lâm Đồng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) dành cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của gần 100 đại biểu là đại diện Phòng Tư pháp, UBND cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật.

Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kỹ năng PBGDPL tại Sóc Trăng 08/12/2022

Ngày 8/12, tại Sóc Trăng, Bộ Tư pháp phối hợp Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho tuyên truyền viên pháp luật.

Tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật 08/12/2022

Chiều ngày 8/12, tại Sóc Trăng, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và gắn với tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

Chú trọng kết hợp với nâng cao ý thức pháp luật và chấp hành kỷ luật Quân đội 08/12/2022

Ngày 8/12, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tình hình chấp hành kỷ luật quân đội và thực hiện Đề án 1371 tại Lữ đoàn 239 và Lữ đoàn 249, Binh chủng công binh.

Bộ Tư pháp tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin ở cơ sở tại tỉnh Lâm Đồng 08/12/2022

Tiếp nối các hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng, chiều ngày 08/12/2022, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên của 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Đam Rông, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương và Bảo Lộc. Hội nghị do Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp làm báo cáo viên.

Điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh 08/12/2022

Ngày 08/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/01/2023. Nghị định quy định nguyên tắc; điều kiện đầu tư kinh doanh; trình tự, thủ tục thẩm tra điều kiện và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang nhân dân, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ quốc phòng, an ninh trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quy định về nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân 06/12/2022

Ngày 06/12/2022, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 89/2022/TT-BQP về việc ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân. Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/01/2023.

Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức đấu giá tài sản 05/12/2022

Vừa qua, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã phối hợp Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Truyền thông dự thảo Luật Đấu giá tài sản sửa đổi”.

Bảo đảm chi cho công tác phổ biến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 05/12/2022

Chi phổ biến, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một trong những nội dung thuộc chi phí quản lý phục vụ thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Nội dung này được quy định tại Điều 7 Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.