Liên kết website

Thông tin liên hệ Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật

13/06/2023

I - Lãnh đạo Cục:
1. Đồng chí Cục trưởng Lê Vệ Quốc: 0462.739.461
2. Đồng chí Phó Cục trưởng Phan Hồng Nguyên: 0462.739.462
3. Đồng chí Phó Cục trưởng Ngô Quỳnh Hoa: 0462.739.465

II - Các phòng thuộc Cục:
1. Vă phòng: 024.62739469
2. Phòng Truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật: 0462.739.468
3. Phòng Tiếp cận pháp luật và Hoà giải ở cơ sở:0462.739.471

III - Email: pbgdpl@moj.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: