Liên kết website

Phóng sự Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện

08/11/2021

Để tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 có chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động phổ biến, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng và phát sóng phóng sự hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Phóng sự do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện có nội dung truyền thông về mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, từ đó giúp nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo Hiến pháp và pháp luật của người dân và góp phần thiết thực trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân..

Quý đọc giả bấm vào đây để xem nội dung phóng sự do nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. 
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: