Liên kết website

Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương làm việc tại Lạng Sơn

19/07/2022

Ngày 19/7/2022, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (Hội đồng) đã làm việc với tỉnh Lạng Sơn, huyện Cao Lộc về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng trung ương làm Trưởng đoàn. Tham gia thành viên Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ban Chính sách – Luật pháp, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Ban Tuyên giáo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp và một số công chức thuộc các đơn vị chức năng liên quan.
Về phía tỉnh Lạng Sơn, tham gia buổi làm việc có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

Thông tin tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tỉnh đã báo cáo kết quả cụ thể triển khai công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021, 06 tháng đầu năm 20 và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
Theo đó, Hội đồng tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả 07 nhóm nhiệm vụ theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các thành viên Hội đồng đã tích cực tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai đúng tiến độ, bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai toàn diện, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Nhiều hoạt động PBGDPL đã được triển khai thực hiện đa dạng, phong phú, có nhiều đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều mô hình hiệu quả: thực hiện PBGDPL trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội (zalo, facebook, youtube...); thi tìm hiểu pháp luật; Biên soạn các hình ảnh đồ họa thông tin tuyên truyền (infographic), xây dựng video, phóng sự PBGDPL đăng tải lên mạng internet; thi vẽ tranh chủ đề pháp luật; Biên soạn tờ gấp, sách bỏ túi song ngữ Việt - Trung để cấp phát cho người dân các xã, thị trấn khu vực biên giới; tổ chức chiếu bóng lưu động, phiên tòa giả định; Ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ… Duy trì mô hình “Biên giới học đường”; 21 Tổ thông tin truyền thông của các đồn biên phòng; 13 tổ tuyên truyền, tư vấn pháp luật; “Câu lạc bộ lý luận trẻ”, “Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”, “Tổ tuyên truyền PBGDPL tại khu dân cư”, “Chi đoàn 3 KHÔNG với ma túy”; Xây dựng lực lượng, thành lập mạng lưới cộng tác viên nhóm kín trên không gian mạng để triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ...

Trong năm 2021, các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh đã hoà giải thành 2.618/3.475 vụ việc, đạt tỷ lệ 75%; 06 tháng đầu năm 2022, các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh đã hoà giải thành 1.308/1.860 vụ việc, đạt tỷ lệ 71% (còn 19 vụ đang giải quyết). Toàn tỉnh có 195/200 xã, phường, thị trấn của tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, đạt tỷ lệ 97,5%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này của địa phương còn một số tồn tại, hạn chế: như một số hoạt động tuyên truyền PBGDPL chưa thay đổi, điều chỉnh hình thức, cách thức phù hợp với thực tiễn và các đối tượng tuyên truyền; nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL còn thiếu, chất lượng của đội ngũ báo cáo viên không đồng đều, cơ chế chính sách chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn; việc huy động các nguồn lực hỗ trợ, xã hội hóa công tác PBGDPL còn hạn chế.
Tại buổi làm việc, các Sở, ban, ngành chức năng của tỉnh đã thông tin, trao đổi về thực tiễn triển khai công tác này theo nhiệm vụ được phân công; đồng thời đề xuất một số kiến nghị để Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương chỉ đạo các bộ, ngành chức năng sớm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác này.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Sách Thực đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị toàn tỉnh cần có sự quan tâm hơn nữa để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; cần quán triệt, nhận thức rõ công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự quan tâm phối hợp, sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội; tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp nói chung, trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng nói riêng trong triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng; , trong đó chú trọng tăng cường công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, yếu thế trên địa bàn, nhất là người dân ở cửa khẩu, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn; PBGDPL về các lĩnh vực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các vấn đề về đất đai, môi trường; gắn kết chặt chẽ công tác HGCS với công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác HGCS mà trực tiếp là hoạt động của các Tổ hòa giải, Hòa giải viên...

Trước đó sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương cũng đã làm việc tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Nhiều vấn đề được trao đổi tại cuôc họp như việc tập trung PBGDPL tới các đối tượng đặc thù tại địa phương, nhất là các đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng biên giới, cửa khẩu, thanh thiếu niên, phụ nữ trên địa bàn. Đoàn cũng định hướng huyện Cao Lộc cần chủ động đổi mới, áp dụng các hình thức, mô hình PBGDPL hiệu quả cho các đối tượng trên địa bàn huyên để người dân chủ động tiếp cận thông tin pháp luật một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, hiệu quả.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: