Liên kết website

Tập huấn luật đất đai 2024 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

02/07/2024

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trên cơ sở đề xuất hỗ trợ của địa phương, sáng ngày 1/7/2024, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Đất đai 2024 và một số văn bản liên quan. Ngoài đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương là nhóm đối tượng chính, tham gia tập huấn còn bao gồm một số cơ quan, tổ chức liên quan đến triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (tổ chức đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn viên pháp luật…). Tiến sĩ Đỗ Xuân Trọng, Phó Trưởng Bộ môn Luật Đất đai, trường Đại học Luật Hà Nội làm báo cáo viên tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Cục trưởng Ngô Quỳnh Hoa hoan nghênh sự tham gia nhiệt tình của đại diện các sở, ban, ngành; tổ chức đại diện doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bình Dương là địa phương được Bộ Tư pháp chọn điểm để phối hợp và hỗ trợ triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024. Nhận rõ Luật Đất đai 2024 là đạo luật quan trọng và có tác động rộng rãi, trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp, nhất là Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024 sớm hơn so với quy định, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã kịp thời đề xuất Bộ Tư pháp hỗ trợ tập huấn về Luật này cho đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.
Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa nhấn mạnh vai trò và mục đích ban hành Luật Đất đai 2024 góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai; giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế; đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai. Phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai.    
Với mục tiêu này, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa xác định Hội nghị tập huấn là một trong những nhiệm vụ của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm mục đích cung cấp kịp thời các văn bản pháp luật mới, đặc biệt là các văn bản quan trọng, có liên quan, tác động trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp. Với mục tiêu này, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa đề nghị các đại biểu tham dự cần chủ động tương tác và thảo luận với báo cáo viên để kịp thời cập nhật các quy định mới của Luật Đất đai liên quan đến những vướng mắc, bất cập về mặt pháp lý mà doanh nghiệp đang gặp phải trên thực tiễn.
 Trên cơ sở kết hợp giữa các nội dung pháp lý chuyên sâu và các ví dụ thực tiễn minh họa các vướng mắc mà một số doanh nghiệp đã gặp phải trong thực tiễn thời gian qua, báo cáo viên đã trình bày khái quát những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, bao gồm các điểm mới về (i) thay đổi về chủ thể sử dụng đất; (ii) trách nhiệm và đảm bảo của Nhà nước đối với người sử dụng đất; (iii) quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; (iv) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (v) thu hồi đất…

Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị.
 
 Trong phần thảo luận, Báo cáo viên đã tiếp thu và giải đáp hơn 10 lượt vướng mắc của doanh nghiệp, tập trung vào một số vấn đề trên thực tiễn như (i) Hoạt động giao đất, cho thuê đất; (ii) Hoạt động thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng; (iii) Việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp; (iv) Hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đấtvà (iii) quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất…

Đại biểu tham dự Hội nghị.
 
Kết luận tại Hội nghị, do phạm vi và giới hạn về thời gian tổ chức, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa hy vọng các doanh nghiệp tiếp tục liên hệ với các cơ quan tư pháp tại địa phương để thu thập các vướng mắc, khó khăn cụ thể của doanh nghiêp; từ đó Cục sẽ xác định các phương án tổ chức thêm hội nghị, hội thảo tập huấn chuyên sâu gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp trong tương lai tới.
 

Các đại biểu thảo luận với Báo cáo viên tại Hội nghị.
 
T.K
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: