Đồng Tháp tổ chức Họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

01/08/2017

Chiều ngày 31/7/2017, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức cuộc họp sơ kết kết quả PBGDPL 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 dưới sự chủ trì của ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh. Tham dự Hội nghị có Ông Lê Phước Lai – Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Lãnh đạo đại diện các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.
Theo báo cáo công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã nâng cao chất lượng về nội dung cũng như đa dạng hóa nhiều hình thức PBGDPL phong phú so với trước, đặc biệt đã xây dựng mô hình mới về công tác PBGDPL tại địa phương. Theo kết quả thống kê các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã thực hiện được 8.130 cuộc với 414.746 lượt người dự, cấp phát 20.000 tờ gấp hỏi đáp pháp luật về “Quyền dân sự của cá nhân trong Bộ Luật dân sự năm 2015” và 7.100 cuốn “Sổ tay hỏi đáp pháp luật về đất đai”; trợ giúp 1.465 vụ, việc cho 1.465 đối tượng; tuyên truyền trên trạm truyền thanh 3.992 lần; thực hiện các chuyên mục: “Pháp luật và chính sách” được 12 kỳ; 12 mục “Hộp thư bạn xem Đài” và tổ chức 5 Chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng truyền hình… Trang phổ biến, giáo dục pháp luật trên Facebook của Sở Tư pháp cũng được duy trì và phát huy hiệu quả, tính đến tháng 6 năm 2017 đã thu hút trên 5.000 bạn bè và có hơn 1.500 người thích trang thông tin này, qua đó Sở cũng đã tiếp nhận thông tin và trả lời trực tiếp trên Facebook trên 60 câu hỏi có liên quan đến pháp luật về đất đai, hôn nhân và gia đình, Hộ tịch, an toàn giao thông, xử lý vi phạm hành chính…
Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù: đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 234 người về công tác tuyên truyền Luật khiếu nại, tố cáo; 02 lớp tập huấn triển khai Luật an toàn, vệ sinh lao động cho 257 người là đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; 07 lớp tuyên truyền, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 496 người sử dụng lao động và tuyên truyền 02 cuộc cho 57 lượt phạm nhân đang chấp hành án tham dự; tổ chức tuyên truyền nhằm cảm hóa, giáo dục được 03 cuộc cho 64 lượt người bị án treo giúp các đối tượng am hiểu về pháp luật, chính sách của nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng, qua đó có trách nhiệm hơn với xã hội và chấp hành tốt những quy định pháp luật.
Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm tỉnh đã xây dựng Kế hoạch vận động thí điểm 02 mô hình mới về phổ biến , giáo dục pháp luật đó là câu lạc bộ « Hòa giải ở cơ sở » tập hợp những người có tâm huyết với công tác hòa giải và PBGDPL để bàn, thảo luận những vấn đề về hòa giải và PBGDPL tại địa phương ; « Điểm tư vấn pháp luật miễn phí » do người dân am hiểu pháp luật tự nguyện thành lập, đây là 02 tổ chức tự nguyện với mục đích « tổ chức của nhân dân để phục vụ nhân dân ».
Đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, toàn tỉnh hiện có 40 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 285 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 1.503 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được công nhận. Ngoài ra, tỉnh đã huy động và phát huy tốt vai trò của đội ngũ luật gia, luật sư, trợ giúp viên pháp lý… trong tư vấn và tham gia công tác PBGDPL. Trong 6 tháng đầu năm, ngoài số cán bộ được cử đi tập huấn, bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ do Bộ Tư pháp tổ chức, tỉnh đã tổ chức tập huấn trực tuyến 6 kỳ với 12 chuyên đề có 4.000 lượt người dự. Tổ chức tập huấn cho  hơn 220 hòa giải viên ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao kiến thực pháp luật, kỹ năng tác nghiệp của đội ngũ làm công tác này trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL vẫn còn tồn tại, hạn chế cần phải nghiên cứu và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: thành viên của Hội đồng tỉnh hoạt động chưa đồng đều, chỉ tập trung một số sở, ngành nên hiệu quả đạt chưa cao, sự phối hợp của một số thành viên Hội đồng đôi lúc thiếu chặt chẽ, một số nơi tỷ lệ hòa giải thành còn thấp; tuy các ngành, địa phương có quan tâm đến công tác PBGDPL hơn trước nhưng chế độ thông tin báo cáo ở một số ngành tỉnh thực hiện chưa nghiêm. Việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” và tổ chức tập huấn chuyên sâu cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn còn chậm chưa theo đúng tiến độ của kế hoạch đề ra.
Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan thành viên hội đồng đã tham gia góp ý, bổ sung các nội dung của dự thảo báo cáo, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, hình thức tăng cường công tác PBGDPL trong thời gian tới gắn với trách nhiệm, chức năng của từng cơ quan là thành viên của Hội đồng.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp sơ kết, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Đồng Tháp - Ông Đoàn Tấn Bửu ghi nhận những kết quả đã đạt được, tuy nhiên, để nâng cao chất lượng và hiệu quả cần phải nghiên cứu để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PBGDPL, nội dung phổ biến phải chắt lọc ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ… Đồng thời, đề nghị các cơ quan thành viên hội đồng phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp nghiên cứu, khắc phục những hạn chế trong công tác PBGDPL, đặc biệt là tồn tại, bám sát chương trình, kế hoạch đã được hội đồng thông qua và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên. Qua đó nâng cao vai trò, vị trí của hội đồng trong công tác PBGDPL, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao./.
                                                                                    Phương Thịnh
Các tin đã đưa ngày: