Liên kết website

Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

09/05/2016

Ngày 05/5/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1027/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

Ban Tổ chức Hội thi gồm 14 thành viên
Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi gồm 28 thành viên
Các tin đã đưa ngày: