Liên kết website

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

04/11/2020

Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân cũng đã chỉ rõ: “Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng; mặt trận và đoàn thể nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, chiều ngày 02 tháng 11 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, Chi hội luật gia cơ quan tổ chức Hội nghị chuyên đề tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Đảng ủy, đại diện Công đoàn cơ quan cùng toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 

 
 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, trong những năm vừa qua Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan. Nhận thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” là trách nhiệm chung của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan phải thực hiện thường xuyên trong cả 365 ngày của năm, đặc biệt trong ngày 9/11- Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tinh thần đó càng phải được nêu cao hơn nữa.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về 02 chuyên đề: Chuyên đề "Những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019” và Chuyên đề “Quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức, viên chức trong pháp luật về cán bộ công chức, viên chức, người lao động Việt Nam” do đồng chí Hà Đình Bốn, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội và đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày. Đây là hai chuyên đề rất bổ ích, tính lý luận và thực tiễn cao, có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: