Liên kết website

Lồng ghép vấn đề giới trong công tác xây dựng văn bản và phổ biến pháp luật

24/09/2021

Chiều 14/9, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức trực tuyến Chương trình Tập huấn thử nghiệm “Tài liệu hướng dẫn lồng ghép vấn đề giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho các cơ quan tư pháp địa phương”.

Tham dự Chương trình có ông Lê Thanh, Quản lý chương trình, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, chuyên gia bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Hà Nội; ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các VĐCXDPL; Bà Phan Thị Hồng Hà, Q.Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban VSTBPN ngành Tư pháp; ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); bà Nguyễn Thị Thuý, chuyên gia giới.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Q.Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban VSTBPN ngành Tư pháp Phan Thị Hồng Hà nhấn mạnh bình đẳng là quyền con người cơ bản và là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ tiến bộ và phát triển của xã hội. Chính vì vậy, bên cạnh các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, bình đẳng giới luôn là mục tiêu ưu tiên mà các quốc gia hướng đến.
Do đó, để góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác bình đẳng giới và thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, trong thời gian qua, Ban VSTBPN ngành Tư pháp đã chủ động tham mưu với Lãnh đạo Bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lồng ghép giới trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, Ngành. Một trong những giải pháp đó là xây dựng Tài liệu hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và PBGDPL dành cho các cơ quan tư pháp địa phương.

Bà Phan Thị Hồng Hà cũng bày tỏ sự tin tưởng, Tài liệu hướng dẫn này sẽ là công cụ hữu ích, được các cán bộ tư pháp địa phương quan tâm, tích cực nghiên cứu, áp dụng hiệu quả vào công việc thực tiễn hằng ngày, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu và cũng là nhiệm vụ của Bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tại Chương trình, các đại biểu được trao đổi, thảo luận về các nội dung cụ thể như: khái niệm, vấn đề chung về giới và bạo lực trên cơ sở giới; một số vấn đề trọng tâm về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác PBGDPL…
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam điện tử 
Các tin đã đưa ngày: