Liên kết website

Lấy nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân làm phương châm của công tác PBGDPL

11/01/2022

Chiều 11/1, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc đồng chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trong tổ chức triển khai kế hoạch năm 2022 cần lấy việc nâng cao ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật của nhân dân làm mục tiêu, phương châm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19
Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa cho biết, trong năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tác động lớn đến triển khai kế hoạch công tác, nhưng tập thể Vụ đã có nhiều nỗ lực, kịp thời thay đổi cách thức, phương thức tổ chức thực hiện công việc phù hợp để hoàn thành các công việc thường xuyên và nhiều nhiệm vụ được giao phát sinh.
Công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các cuộc họp trực tuyến đảm bảo công việc thông suốt trên cơ sở bám sát chỉ đạo phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ; công tác tham mưu hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản, đề án, chương trình về PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã được thực hiện theo đúng thời hạn được giao, đảm bảo chất lượng, nổi bật là tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 02 văn bản quy định về Hội đồng và chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó tham mưu nâng tầm Hội đồng do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng.

Công tác tham mưu xây dựng Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng được Vụ chủ động thực hiện, đảm bảo tính toàn diện trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; đối với các nhiệm vụ mới, đột xuất phát sinh đã được Vụ tham mưu, xử lý kịp thời, bảo đảm chất lượng, tiến độ xử lý công việc. Căn cứ các nhiệm vụ tại Phụ lục quy định chi tiết nội dung kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ PBGDPL, trong năm 2021, Vụ đã triển khai thực hiện 79 nhiệm vụ được giao trong năm 2021, đạt 100%.

Công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật được thực hiện sát sao, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết 01 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu, bối cảnh từ thực tiễn; thực hiện quản lý nhà nước được thực hiện khoa học, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện; đề xuất và triển khai thực hiện điểm các giải pháp nâng cao hiệu quả trong triển khai các nhiệm vụ...

Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật được triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc, từng bước nắm bắt, phản ứng kịp thời trước các vấn đề về dịch bệnh, hậu quả của dịch bệnh, những chế độ chính sách bảo đảm cho người dân trong bối cảnh Covid-19; những vấn đề dư luận quan tâm, những vấn đề là điểm nóng về pháp lý người dân, doanh nghiệp quan tâm; tạo nhiều kênh PBGDPL, tiếp cận pháp luật thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu, chấp hành, sử dụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình cũng như biết tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Công tác tiếp cận pháp luật đang là các thiết chế quan trọng trong tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở, nâng cao trách nhiệm của tổ chức chính quyền cấp xã trong việc đảm bảo quyền được tiếp cận pháp luật của người dân.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục là mô hình hiệu quả tại cơ sở, trung bình mỗi năm trên toàn quốc có 80% các vụ việc được hòa giải thành, góp phần giải quyết kịp thời tại cơ sở các mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp trong Nhân dân; góp phần giữ gìn tình đoàn kết, gắn bó trong nội bộ Nhân dân, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân tại cộng đồng, tạo nên sự đồng thuận, ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương...
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc tham mưu, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so với tiến độ đề ra; kết quả công việc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, bối cảnh của thực tiễn đặt ra. Công tác phối hợp giữa Vụ với một số đơn vị liên quan thuộc Bộ, đơn vị chức năng của các bộ, ngành, đoàn thể đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời.
 
Đổi mới hơn nữa để bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân
Năm 2022, Vụ sẽ xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng chính phủ ban hành: Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và Đề án “Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; Tổ chức quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và ứng dụng về PBGDPL trên thiết bị di động thông minh (Apps Vietnam Laws).

Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo”; Nghiên cứu, xây dựng phần mềm đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia…
Các đại biểu dự Hội nghị đều ấn tượng với kết quả đạt được như phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin để thích ứng với tình hình dịch bệnh; chia sẻ những hạn chế trong công tác của Vụ là do bối cảnh khách quan.

Trong năm 2022, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp cùng Vụ thực hiện một số nhiệm vụ như đề xuất sửa đổi, thay thế Thông tư liên tịch số 100, 14; xây dựng báo cáo đánh giá tác động chính sách, nâng cao kỹ năng soạn thảo, đồng thời đề nghị Vụ đẩy mạnh tuyên truyền về Công ước chống tra tấn; xây dựng tài liệu phổ biến cho đồng bào các dân tộc; đẩy mạnh truyền thông chính sách từ khâu xây dựng dự thảo đến khi ban hành…

Ghi nhận những kết quả xuất sắc mà Vụ PBGDPL đạt được trong bối cảnh đại dịch Covid phức tạp của năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh biểu dương các nhóm công việc đã được hoàn thành của Vụ đã có những điểm nhấn, đi vào thực chất như phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật, tạo ra hiệu ứng, truyền cảm hứng về thực thi pháp luật.

Trong năm 2022, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị trong tổ chức thực hiện kế hoạch năm phải lấy việc nâng cao ý thức tôn trọng và tuân theo pháp luật của nhân dân là mục tiêu, phương châm của công tác PBGDPL. Đồng thời, quán triệt kỹ hơn nữa tinh thần chỉ đạo đổi mới công tác PBGDPL cho đúng, cho trúng theo các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhất là 2 văn bản chỉ đạo gần nhất của Thủ tướng là Kết luận số 140 của Thủ tướng tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp và Kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022 vừa qua, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng lưu ý, triển khai công tác cần toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, chọn việc để làm, có đầu ra, kết quả cụ thể, tác động rõ ràng. Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế gắn với tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của cơ quan thường trực, giúp việc Hội đồng PBGDPL Trung ương; nghiên cứu đề xuất phương án chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, triển khai thiết thực các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin. Tham mưu tổ chức tốt Đề án truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Phối hợp, nâng cấp chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật lên tầm cao mới, hướng dẫn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, lựa chọn một số tỉnh, thành ở các khu vực có tính đại diện để chỉ đạo điểm, từ đó nhân rộng trên cả nước…
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 
Các tin đã đưa ngày: