Liên kết website

Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ đoàn, thanh niên trong Quân đội

30/06/2022

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; triển khai Chương trình phát triển thanh niên Quân đội giai đoạn 2021 - 2030. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong toàn quân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên đã được các cơ quan, đơn vị toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được đổi mới, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thống nhất cao về ý chí, hành động, qua đó trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức Đoàn các cấp cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu lưu ý Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm, tạo mọi điều kiện bảo đảm tốt nhất phục vụ tập huấn; điều hành nội dung chương trình nghiêm túc, chặt chẽ. Các đồng chí báo cáo viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng theo nội dung được phân công, vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng, tập trung truyền đạt những vấn đề cơ bản, cốt lõi giúp cán bộ tham gia tập huấn tiếp thu hiệu quả. Các đồng chí tham gia tập huấn nêu cao tính tự giác, tích cự, chủ động, đề cao trách nhiệm học tập, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản; coi đây là cơ hội quý để trao đổi, học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị và Ban Tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Trong thời gian hội nghị, các đồng chí tham gia tập huấn sẽ được nghe giới thiệu các chuyên đề, như: Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” và trách nhiệm của thanh niên Quân đội; Kỹ năng tổ chức hoạt động sân khấu hóa phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức Đoàn trong Quân đội; Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ...
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng
Các tin đã đưa ngày: