Liên kết website

Bộ Tư pháp: Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Gia Lai

01/08/2022

Thời gian qua công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Ủy ban nhân dân các cấp. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Gia lai có 191/220 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 86,5%. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, đặc biệt, Sở đã xây dựng và vận hành Hệ thống “Rà soát dữ liệu kết quả thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật - tỉnh Gia Lai” trên toàn tỉnh, hệ thống này đã tạo ra quy trình thống nhất, được thực hiện từ cấp xã đến cấp huyện, đảm bảo tiết kiệm chi phí. Đây là hoạt động đổi mới, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Để góp phần nâng cao kiến thức, hướng dẫn cơ sở triển khai nhiệm vụ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 27/7/2022, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các đại biểu là đại diện: các sở, ban, ngành; thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã của 17 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL,  Bộ Tư pháp chủ trì và là báo cáo viên của Hội nghị tập huấn. Tham dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Dương Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện phòng Nghiệp vụ 2, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai.
Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Quỳnh Hoa giới thiệu những điểm mới, hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP, những tình huống xảy ra trong thực tiễn và hướng dẫn cách thức thực hiện đánh giá, chấm điểm cũng như các tài liệu kiểm chứng cần có nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ quy định pháp luật và áp dụng triển khai một cách thống nhất, đồng bộ. Qua trao đổi, thảo luận, làm bài tập tình huống, Báo cáo viên đánh giá cao các học viên nắm vững kiến thức và áp dụng đúng các văn bản liên quan. Kết thúc lớp tập huấn, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền cùng với sự nỗ lực, trách nhiệm của các công chức được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả và triển khai công tác này trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào thực chất.
 
 
Trong 05 tháng cuối năm 2022, để tiếp tục triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa có ý kiến đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập huấn chủ động tham mưu cơ quan tư pháp cùng cấp triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo công tác đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật luôn thực chất, thực sự nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở trong thi hành pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Hoàng Việt Hà
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: