Liên kết website

Cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới Tổ quốc

01/08/2022

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, cần thường xuyên được xây dựng, quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt cả thời bình và thời chiến. Bảo vệ biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Mọi tổ chức, cá nhân, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều luôn phải đề cao tinh thần, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ và xây dựng biên giới quốc gia, khu vực biên giới quốc gia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2022.

Hội nghị diễn ra vào ngày 21/7 tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía bắc; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của Thủ đô; đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay và trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ biên giới quốc gia và công tác biên phòng nói riêng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nặng nề, khó khăn, phức tạp. Để góp phần thực hiện thắng lợi trong Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới Tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên - những người đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến pháp luật, chính sách thông qua công việc, bài viết, phóng sự của mình để lan tỏa đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những chính sách, pháp luật của Việt Nam về phân giới cắm mốc; phát triển biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ; đồng thời được tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tiếp cận thông tin về tình hình thực hiện pháp luật; phân giới, cắm mốc tại các tỉnh có đường biên giới trong thời gian qua./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: