Liên kết website

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp: Tập huấn quy định pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

28/04/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật về việc triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, chiều ngày 27/4/2023, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức tập huấn, quán triệt các quy định pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và toàn thể công chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng chí Đại úy, Bùi Thị Thúy Vân, Cán bộ Phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an làm Báo cáo viên tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phổ biến, giới thiệu về: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 20/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành Biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời thông tin về thực tiễn triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước của một số bộ, ngành, địa phương; những tình huống xử lý, khắc phục trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; hình thức, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước. Cùng với việc phổ biến kiến thức, báo cáo viên đã dành nhiều thời gian để trao đổi, giải đáp với đại biểu về các vướng mắc xác định bí mật và độ mật của bí mật nhà nước, việc giải mật, tiêu hủy tài liệu mật, lưu trữ tài liệu mật…. 
Kết thúc buổi tập huấn, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đánh giá cao về chất lượng buổi tập huấn, các nội dung tập huấn sát với thực tiễn triển khai và thiết thực với đơn vị; báo cáo viên đã nhiệt tình giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Qua việc tổ chức lớp tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm của từng công chức về vị trí, vai trò của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, từ đó tạo sự thống nhất về ý thức và hành động, đưa công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Vụ đi nề nếp, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế -xã hội./.
Đinh Quỳnh Mây
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: