Liên kết website

Công tác giáo dục pháp luật trong trường học đóng vai trò hết sức quan trọng

28/04/2023

Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên chia sẻ, giáo dục pháp luật trong trường học là một trong những hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, trọng tâm trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Sáng 28/4, Tổ Thư ký giúp việc của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương tổ chức tọa đàm trao đổi về công tác PBGDPL tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT),

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên, Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương nhấn mạnh công tác PBGDPL được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm. Nghị quyết số 27/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã quy định, kỳ vọng lớn về công tác PBGDPL, trong đó xác định mục tiêu đến năm 2030, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội và yêu cầu thực hiện PBGDPL bằng các hình thức, biện pháp.

Luật PBGDPL có một chương riêng về công tác PBGDPL trong nhà trường. Bộ GD&ĐT có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của người trẻ trong xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cuộc tọa đàm lần này nhằm triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường theo quy định của Luật và theo định hướng công tác phối hợp giữa hai Bộ đã được Lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo.

Đặc biệt, với 24 triệu người học, 2 triệu người dân, ông Nguyên chia sẻ, giáo dục pháp luật trong trường học là một trong những hoạt động, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, trọng tâm trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, ý thức chấp hành pháp luật của công dân.
Ông Phan Hồng Nguyên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải truyền thông chính sách từ sớm, từ xa, ngay từ khi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường chất lượng thể chế, tạo sự đồng thuận khi tổ chức triển khai thực hiện cũng như công khai, minh bạch.

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) Mai Thị Anh cho biết, Bộ GD&ĐT rất quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác PBGDPL trong nhà trường. Bộ đã ban hành Quyết định số 599/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch về PBGDPL năm 2023 của ngành Giáo dục.
Kế hoạch đặt ra yêu cầu đối với các đơn vị nhà trường, cơ sở giáo dục trong toàn ngành phải bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức triển khai thực chất, bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL trong điều kiện hiện nay, phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm 2023, tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về GD&ĐT.

Các hoạt động PBGDPL cần hướng tới mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường.

Trong triển khai các nhiệm vụ công tác PBGDPL, Bộ GD&ĐT đồng thời bám sát các nhiệm vụ theo Quyết định số 15/QĐ-HĐPB của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Bộ là thành viên Hội đồng trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Quá trình triển khai Chương trình 705, Đề án 1928 và nhiều chương trình, đề án khác liên quan, Bộ nhận thấy nhiều địa phương, cơ sở giáo dục đã có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác PBGDPL, trong đó có nhiều mô hình PBGDPL thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đối tượng được PBGDPL. Một số mô hình PBGDPL đã phát huy được hiệu quả tại các địa phương, nhà trường như mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông”, mô hình “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”, mô hình “Ngày pháp luật”, “Tiết pháp luật” định kỳ hàng tháng hoặc hàng tuần, mô hình các Câu lạc bộ PBGDPL dành cho học sinh theo từng cấp học, mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền pháp luật”…

Các mô hình đều có ý nghĩa giáo dục tích cực, bồi dưỡng ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội…

Tuy nhiên, một số địa phương, cơ sở giáo dục còn tâm lý chờ hướng dẫn của cấp trên mà chưa chủ động, linh hoạt trong xây dựng các mô hình, phương pháp, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Kính phí dành cho công tác PBGDPL còn hạn chế nên nhiều hoạt động PBGDPL chưa được tổ chức thường xuyên, chủ yếu lồng ghép chung trong hoạt động chuyên môn và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phần nào làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này.

Bộ GD&ĐT đề xuất, cần định kỳ bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, Pháp luật đại cương trong các trường đại học không chuyên luật; định kỳ tổ chức gặp gỡ đối thoại, tọa đàm, trao đổi giữa những người làm công tác PBGDPL; nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, Đội, Hội trong nhà trường trong việc tuyên truyền, PBGDPL cho đoàn viên, đội viên, hội viên của tổ chức mình…

Tại tọa đàm, các đại biểu đều đánh giá cao về hiệu quả các mô hình PBGDPL trong nhà trường và cùng nhau chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL, đưa ra những kiến nghị để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. Trong đó, có ý kiến đề nghị nghiên cứu cách thức tuyên truyền, PBGDPL, biên soạn tài liệu cho người thực hiện công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương, nhà trường, cung cấp tài liệu online, đưa lên hệ thống internet để người học có thể học mọi lúc, mọi nơi; tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm truyền thông chính sách, ban hành tài liệu hướng dẫn công tác truyền thông chính sách...
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 
Các tin đã đưa ngày: