Tăng cường phối hợp trong công tác PBGDPL

12/05/2020

Chiều ngày 08/5/2020, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức cuộc làm việc với một số đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Tin học hóa) về tăng cường phối hợp giữa hai Bộ, ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Đồng chí Lê Vệ Quốc – Vụ trưởng Vụ PBGDPL và đồng chí Lưu Đình Phúc – Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp còn có đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, đồng chí Nguyễn Thành Chung – Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; đại diện các phòng chức năng của các đơn vị, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp).

Theo đại diện lãnh đạo Vụ PBGDPL, một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay là cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội và phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền có vai trò quan trọng trong công tác PBGDPL nói chung, triển khai có hiệu quả Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” nói riêng. Trong thời gian tới, hai Bộ, ngành cần tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục phát huy vai trò của đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trong phổ biến pháp luật chuyên ngành; khẩn trương tham mưu xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 – 2021 trên cơ sở bám sát 06 nhóm nhiệm vụ của Đề án; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện Đề án với sự tham gia của đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; tổ chức làm việc để tháo gỡ khó khăn về kinh phí thực hiện Đề án. Để triển khai có hiệu quả Đề án, cần chú trọng bảo đảm kỹ thuật, bảo mật, an toàn thông tin; tổ chức thí điểm PBGDPL trên tài khoản Zalo, xây dựng kênh truyền hình pháp luật trực tuyến…
Nhất trí với đề xuất của Vụ PBGDPL, đại diện lãnh đạo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho rằng cần thiết thành lập Tổ Công tác liên ngành giữa hai cơ quan; nghiên cứu, xây dựng, trình lãnh đạo hai Bộ ban hành Quy chế phối hợp; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong  Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”, trong đó đánh giá cao việc việc xây dựng Cổng Thông tin điện tử PBGDPL của cả nước để kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu PBGDPL; tăng cường PBGDPL qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Các đơn vị cũng đã thống nhất cần tăng cường phối hợp xác định chuyên đề, nội dung pháp luật để hướng dẫn các phương tiện thông tin đại chúng tập trung phổ biến, truyền thông trong từng giai đoạn.
Tại cuộc họp, các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao đổi, gợi mở một số giải pháp, cách thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả thuộc lĩnh vực quản lý để phối hợp triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Bộ Tư pháp các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới./.
  Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: