Liên kết website

Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020

22/07/2020

Vừa qua, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Vệ Quốc – Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sơ kết.

Các phát biểu tại cuộc họp đều nhất trí với đánh giá về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong 6 tháng đầu năm 2020. Chi bộ đã triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác; thực hiện tốt công tác lãnh đạo về chính trị, tư tưởng; triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy, Chi bộ đến các đảng viên, công chức. Điểm nhấn là tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ PBGDPL nhiệm kỳ 2020-2022, góp phần chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Quan hệ phối hợp công tác giữa cấp ủy và Thủ trưởng đơn vị chặt chẽ theo Quy chế phối hợp công tác giữa Chi ủy và Thủ trưởng đơn vị, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các đảng viên, công chức luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã chú trọng lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, bảo đảm tiến độ công việc, nhất là trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid -19 vừa qua; theo dõi, chỉ đạo kịp thời, sát sao về công tác chung của đơn vị, cũng như giám sát, triển khai Nghị quyết của Chi bộ đến đảng viên, công chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và xác định giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi sơ kết, đồng chí Lê Vệ Quốc, Bí thư Chi bộ đề nghị Chi bộ trong thời gian tới tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ; phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đảng viên, công chức tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục thực hiện các quy trình để đề nghị kết nạp Đảng đối với 02 quần chúng ưu tú và công nhận đảng viên chính thức đối với 02 đảng viên dự bị. Đồng chí đề nghị cần quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, tham gia các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với hoạt động về nguồn./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: