Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT.">
Liên kết website

Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

05/06/2013

Ngày 12/4/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học tại Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT.

Theo Thông tư này, người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên dạy trong các cơ sở giáo dục đại học đều có thể tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (trong khi theo quy định trước đây, đối tượng được bồi dưỡng chỉ có thể là các giảng viên các trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm; hoặc những người tốt nghiệp từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, cơ quan quản lý Nhà nước; hay phải là sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường đại học, có nguyện vọng trở thành giảng viên đại học).

Bên cạnh đó, ngoài 08 nội dung bồi dưỡng kiến thức theo Chương trình cũ như Giáo dục học thế giới và Việt Nam, Tâm lý học dạy học đại học, lý luận dạy học đại học..., Bộ cũng bổ sung thêm 02 học phần mới là Tâm lý học đại cương và Giáo dục học đại cương. Theo đó, các đối tượng chưa qua đào tạo sư phạm và chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học phải được học đầy đủ cả hai phần kiến thức bắt buộc và tự chọn của chương trình. Riêng 02 học phần mới có thể được miễn trừ với các đối tượng đã qua đào tạo sư phạm nhưng chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học.

Tổng thời lượng chương trình vẫn giữ nguyên là 15 tín chỉ, với phương pháp bồi dưỡng chủ yếu là tự học, tự nghiên cứu, thảo luận và thực hành ứng dụng...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2013 và thay thế Quyết định số 61/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

Các tin đã đưa ngày: