Liên kết website

Vĩnh long chuẩn bị xây dựng trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

19/06/2020

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo Tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 ban hành Kế hoạch xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Vĩnh Long.

    Theo Kế hoạch, Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh được thiết kế, tích hợp với các ứng dụng, phần mềm nội dung theo quy định tại Quyết định số 471/QĐ-TTg gồm các nội dung chính như: Trang chủ; thông tin giới thiệu; tin tức, sự kiện; hệ thống văn bản pháp luật; thông tin chỉ đạo điều hành; nghiên cứu, trao đổi; hỏi đáp, tư vấn, đối thoại chính sách pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ; tài liệu tuyên truyền; thư viện; liên kết; liên hệ; tìm kiếm... Bên cạnh đó, Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin được thông suốt cũng như quy định rõ thời gian, tiến độ việc demo, cài đặt, kiểm tra, vận hành, hỗ trợ sử dụng, bảo hành hệ thống…

    Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao Sở Tư pháp; Sở Thông tin - Truyền thông; Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Vĩnh Long trách nhiệm phối hợp xây dựng, vận hành, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai, cài đặt, vận hành đúng theo lộ trình Đề án quy định; thực hiện khai báo tên miền Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Vĩnh Long tại địa chỉ: pbgdpl.vinhlong.gov.vn để đưa Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh đi vào vận hành và công bố chính thức trong trong quý II/2020.

    Sau khi Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh đi vào vận hành chính thức, các thông tin liên quan đến hoạt động PBGDPL được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh gồm: các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến công tác PBGDPL của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương; định hướng kịp thời chủ đề, nội dung, hình thức PBGDPL; thông tin về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh…, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
Trịnh Minh Bình
Các tin đã đưa ngày: