Liên kết website

Khánh Hòa: Quán triệt các quy định mới về công tác văn thư

30/12/2020

Triển khai thực hiện Kế hoạch Ngày Pháp luật năm 2020, ngày 24/12/2020, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 12 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị thuộc Sở. Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương – Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Đặng Văn Khánh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng dự.

ại buổi sinh hoạt, đại diện Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật báo cáo những nội dung chính Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP. Báo cáo viên cũng tập trung giới thiệu một số điểm mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP so với Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ.

Sau buổi sinh hoạt, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã nắm vững quy định của pháp luật đối với công tác văn thư, qua đó nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản, đảm bảo các văn bản được ban hành đúng thể thức theo quy định, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác của Sở Tư pháp.
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: