Liên kết website

Cần Thơ: Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

13/09/2021

Để phát huy tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (Ngày Pháp luật) trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch đã đề ra nhiều hoạt động rất phong phú, đa dạng để hưởng ứng Ngày Pháp luật. Đặc biệt, để chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thành phố đã đưa ra 02 phương án cụ thể để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
 
Trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật, ngoài việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua Cổng thông tin điện tử của sở, ban ngành, địa phương; xây dựng chuyên mục tuyên truyền “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trụ sở làm việc và các tuyến đường trung tâm. Một trong những điểm nhấn của Kế hoạch là là hoạt động tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức. Ngoài ra, các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật cho công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cũng được chú trọng tổ chức, cùng với việc tập trung triển khai các chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021; các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tiếp tục lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật trong Nhân dân.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: