Liên kết website

Phú Thọ: Đa dạng hình thức phổ biến giáo dục pháp luật

17/11/2021

Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong đó việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, được tỉnh Phú Thọ thực hiện thường xuyên, liên tục và đem lại hiệu quả nhất định.

Nhằm phát huy vai trò công tác PBGDPL trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay sẽ được triển khai cao điểm từ ngày 01 - 15/11/2021. Trong đó, lựa chọn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và huyện Tam Nông làm điểm thực hiện.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho biết: Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với qui định về phòng, chống dịch COVID-19 gắn với các hoạt động Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Huyện chọn xã Dân Quyền, Phòng Văn hoá và Thông tin là các đơn vị làm điểm Ngày Pháp luật năm 2021 và tổ chức biên soạn bộ tài liệu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 làm cẩm nang tuyên truyền cho người dân. Đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại, tuyên truyền trực quan trên khắp các tuyến đường của huyện.

Cũng như huyện Tam Nông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã xây dựng kếhoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hình thức phong phú đa dạng với mục đích đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Hoạt động được tổ chức liên tục trong tháng 10 và tháng 11/2021, cao điểm là từ ngày 05 - 11/11/2021.

Sở đã xây dựng phương án tổ chức các hoạt động văn nghệ, sân khấu khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, đảm bảo an toàn. Đồng thời triển khai tập luyện, biểu diễn, ghi hình chương trình văn nghệ, tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền pháp luật để phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin của Sở, trên mạng xã hội và các đơn vị trực thuộc Sở quản lý. Tổ chức triển khai trực quan trên các tuyến đường của thành phố Việt Trì; tuyên truyền lưu động bằng xe thông tin tại các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh…

Những năm qua, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp được củng cố, kiện toàn. Các quy định pháp luật được truyền tải đến nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng và địa bàn. Nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực; từng bước hình thành thói quen chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân. 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, trọng tâm tổ chức phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như hệ thống truyền thanh cơ sở; tuyên truyền qua mạng viễn thông, mạng xã hội; biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật… nhằm khẳng định vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. 
Vũ Tuân
Các tin đã đưa ngày: