Liên kết website

Quảng Ninh: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải tại cơ sở ở thị xã Quảng Yên

07/05/2022

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về kỹ năng hòa giải tại cơ sở cho đội ngũ cán bộ cơ sở và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 05/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải tại cơ sở ở thị xã Quảng Yên.

Tham dự hội nghị có 200 người, gồm tổ trưởng các tổ hòa giải và hòa giải viên của phường Hà An, xã Liên Hòa và một số hòa giải viên trên địa bàn thị xã.
Hội nghị tập trung phổ biến nội dung cơ bản của pháp luật về về hòa giải ở cơ sở; Nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải tại cơ sở, một số nội dung pháp luật liên quan hoạt động hòa giải (hôn nhân và gia đình, dân sự…). Cũng tại Hội nghị, các học viên đã trực tiếp trao đổi, thảo luận giải quyết các tình huống, khó khăn vướng mắc trong trong công tác hòa giải ở cơ sở.
Nội dung Chương trình bồi dưỡng được đánh giá cụ thể, thiết thực, phù hợp với đối tượng; khối lượng kiến thức được trang bị phù hợp với thời gian học tập.Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn bảo đảm an toàn, hiệu quả.
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh
Các tin đã đưa ngày: