Liên kết website

Bến Tre: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động hụi

30/07/2022

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, tình trạng vỡ hụi vẫn còn diễn ra thường xuyên với nhiều vụ có quy mô lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc sống của người dân, làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhằm khắc phục tình trạng này, ngày 16/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 2860a/UBND-NC về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động hụi, đặc biệt chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Theo đó, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên; UBND các huyện, thành phố thực hiện các công việc sau:
 
Một là, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về hoạt động hụi
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hụi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, người dân; tập trung vào đối tượng là chủ hụi, hụi viên; tránh dàn trải, hình thức.
- Các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần quan tâm tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên chấp hành và thực hiện đúng quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động hụi; chú trọng tuyên truyền đối với những hội viên là tiểu thương, người buôn bán nhỏ tại các chợ, các địa điểm tập trung buôn bán hàng hóa.
- Đề nghị các ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự phối hợp với cơ quan Tư pháp cùng cấp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua việc giải quyết những tranh chấp liên quan đến hoạt động hụi.
 
Hai là, tăng cường công tác phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với hoạt động hụi
- UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp nắm dư luận và giám sát hoạt động hụi tại địa phương. Vận động người tham gia hoạt động hụi, nhất là chủ hụi thực hiện thông báo khi tổ chức dây hụi theo đúng quy định để tránh tình trạng khi vỡ hụi, có thiệt hại xảy ra ảnh hưởng tới an ninh, trật tự tại địa phương mới phát hiện, xử lý.
- Khi có vụ việc vỡ hụi xảy ra, UBND cấp xã khẩn trương thành lập tổ xử lý với các thành phần gồm: Công an; Tư pháp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Trưởng ấp, khu phố… thực hiện lập danh sách, thống kê đối tượng, số lượng tham gia; xác định tính chất, mức độ vi phạm, hướng dẫn người dân liên hệ các cơ quan chức năng (Công an hoặc Tòa án) thụ lý, giải quyết.
 
Ba là, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các nguồn quỹ tín dụng an toàn
- Các cấp Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Công đoàn duy trì hiệu quả hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế do ngành chủ trì, quản lý. Rà soát, nắm bắt nhu cầu, đẩy mạnh tổ chức cho vay đối với thành viên, hội viên, Nhân dân để có nguồn vốn sản xuất, kinh doanh.
- Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre tiếp tục chỉ đạo các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tiếp tục triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi, các sản phẩm đầu tư, huy động vốn an toàn và đơn giản hóa thủ tục giao dịch để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa) tiếp cận các sản phẩm tín dụng chính thức.
Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, tọa đàm, tập huấn… nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, tài chính, tín dụng đến người dân; giúp họ tăng cường cảnh giác với các loại hình huy động vốn, góp hụi với mức lãi cao, tiềm ẩn rủi ro; tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của ngành Ngân hàng góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
 
Bốn là, thực hiện đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật về hụi
Đề nghị các ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phối hợp với cơ quan tư pháp các cấp đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung pháp luật về hụi cho phù hợp tình hình thực tế./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: