Liên kết website

Tuyên Quang: Tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai (đợt 2)

22/05/2023

Ngày 19/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai (đợt 2). Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 92 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đại diện Lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Lãnh đạo Trường Chính trị và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Chánh Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; đồng chí Lê Trung Dũng, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và đồng chí Lê Đào Bích, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế giới thiệu Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Văn bản số 351/UBND-NC ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai, trong đó tập trung triển khai 04 Luật (Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở); đăng tải Luật, Nghị quyết, tài liệu tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết; tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến chuyên sâu và gửi tài liệu tuyên truyền pháp luật do cơ quan biên soạn đến Sở Tư pháp để thực hiện đăng tải trên trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Tuyên Quang; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; tham gia đầy đủ các hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện cần khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện 02 Luật này./.
Minh Hiền
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
Các tin đã đưa ngày: