Liên kết website

Cần Thơ triển khai, phổ biến các luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua

11/09/2023

Sáng 08/9/2023, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tiếp triển khai, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua và các Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua kỳ họp thứ mười và mười một, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Hội nghị, có khoảng 270 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy và Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan Đoàn thể thành phố; Sở, ban ngành thành phố; Báo cáo viên pháp luật cấp thành phố và đoàn viên thanh niên thuộc cơ quan, đơn vị; các cơ quan tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ông Lê Việt Sĩ - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Việc triển khai, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua 08 văn bản luật và 17 Nghị quyết. Hôm nay, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến 09 Luật, trong đó 01 văn bản luật là Luật Khám bệnh, chữa bệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 4; 08 văn bản luật là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Hợp tác xã; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 5. Đây cũng là các văn bản pháp luật được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Luật, sau khi có hiệu lực thi hành nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp thông tin danh mục 05 Nghị quyết ban hành dưới hình thức văn bản cá biệt và 24 Nghị quyết ban hành dưới văn bản cá biệt được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua tại kỳ họp thứ mười và mười một, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các Báo cáo viên pháp luật triển khai các điểm mới, những nội dung trọng tâm, trọng điểm so với các văn bản Luật trước khi sửa đổi, bổ sung để các đại biểu vận dụng, áp dụng vào thực tiển tại cơ quan, đơn vị mình quản lý, qua đó góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống.
Sau hội nghị triển khai cấp thành phố, việc triển khai các văn bản Luật nêu trên được tổ chức triển khai đồng loạt trong nội bộ các Sở, Ban, ngành thành phố quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Việc triển khai ra dân được tiến hành dứt điểm vào quý IV năm 2023. 
Văn Dũng
Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
Các tin đã đưa ngày: